Obezita, telesný tuk, celulitída, nadbytočné kilogramy, to sú otázky, ktoré vás vyvádzajú z rovnováhy? Absolvujte u nás revolučný program!
Spoznajte tri významné faktory, ktoré ovplyvňujú váš úspech pri chudnutí a udržaní si ideálnej hmotnosti.
Spojenie fyzického detoxu a psychického detoxu vám prinesie výsledky, o ktorých snívate. Na fyzickej úrovni sa dostanete do stavu chudnutia, na psychickej úrovni odstránite bloky, ktoré vás obmedzujú a nedovolia, aby ste zrealizovali svoje ciele.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Toxíny v tele

Čo spôsobuje postupné zanášanie organizmu toxickými látkami?


Problémy spojené:

• s psychickým prežívaním
• so stresom
• s prijímom potravy
• so zložením potravy a s kombináciou potravín
• s trávením a so spracovaním potravy v tele
• s vplyvmi vonkajšieho prostredia
• s pribúdajúcimi rokmi - s vekom jedotlivca


Detoxikácia a chudnutie
Ľudské bunky sa doslova kúpu vo vnútornom oceáne telesných tekutín, pretože 75 - 80% nášho tela sa skladá z vody.

Krv tvorí približne 5% tekutín tela, v priestore medzi bunkami, tkanivami a v lymfe sa nachádza  okolo 15% tekutín,  a priamo v bunkách sa nachádza až  50% telesných tekutín.

Cez bunky neustále cirkulujú výživné a očistné prúdy krvi a lymfy. Skladba krvi a lymfy má zásadný význam pre život buniek a ich zdravie, pretože predstavujú pre naše bunky základné životné prostredie. Rovnako ako každá bytosť, ani bunky tela nemôžu prežiť v prostredí, ktoré je preplnené jedmi a toxínmi.

Toxíny, ktoré otravujú vnútorné prostredie tela a rokmi sa hromadia, spôsobujú rôzne choroby a  zdravotné ťažkostí, bunky tela sa nachádzajú v jedovatom prostredí, ktoré ich  poškodzuje, ničí a usmrcuje.

 


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.