Obezita, telesný tuk, celulitída, nadbytočné kilogramy, to sú otázky, ktoré vás vyvádzajú z rovnováhy? Absolvujte u nás revolučný program!
Spoznajte tri významné faktory, ktoré ovplyvňujú váš úspech pri chudnutí a udržaní si ideálnej hmotnosti.
Spojenie fyzického detoxu a psychického detoxu vám prinesie výsledky, o ktorých snívate. Na fyzickej úrovni sa dostanete do stavu chudnutia, na psychickej úrovni odstránite bloky, ktoré vás obmedzujú a nedovolia, aby ste zrealizovali svoje ciele.

ICDL vzdelávanie a certifikáciaviac >>>
12.7.2021 - 18.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Doplnkové služby

1. Theta liečenie – okamžité odstraňovanie obmedzujúcich presvedčení, psychických blokov, starých vzorcov správania.

Cena: 50€ za 90 min.

Theta Healing Advanced DNATheta Healing Dig Deeper


2. Testovanie mikrobiologických a parazitárnych záťaží - orientačný test, špeciálnym prístrojom a PC programom podľa detoxikácie Dr. Jonáša.

Cena: 20€ za 30 min.

Certifikát MikrobiológieCertifikát Chorôb od A do Z


3. Preventívny zdravotný skríning s „Magnet Space“ so 187 údajmi a výsledkami o stave zdravia vášho tela.

Cena: 40€ za 90 min.

MagnetSpace Magnetic Analyzer

4. Liečenie vytestovaných zdravotných ťažkostí, zistených preventívnym zdravotným skríningom na špeciálnom terapeutickom lôžku „Magnet Space“.

Cena: 5€ za 30 min.

Cena: 7,50€ za 1 hod.

Magnet Space Magnetic Therapy


5. Liečebné a meditačné dvoj-CD: Lekáreň srdca, spoluautorstvo, PhDr. Anna Pecháčková, psychologička, vydavateľstvo: AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.

Cena: 10€

Predná strana CD Lekáreň srdcaZadná strana CD Lekáreň srdca


6. CD Autogénny tréning: autorka PhDr. Anna Pecháčková, psychologička, vydavateľstvo: AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.

Cena: 10€

7. Aktívny pohyb s Vibroshaper – Gymbit vibračnou plošinou

Cena: 1€ za 10 minút.


Upozornenie: Doplnkové služby uvedené v bodoch 1,2,3 je potrebné dopredu nahlásiť, aby sme mohli pripraviť časový plán vyšetrení a terapií.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.