Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

ICDL vzdelávanie a certifikáciaviac >>>
12.7.2021 - 18.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

ICDL vzdelávanie + certifikát

Keď sa pozriete na akýkoľvek pracovný portál a urobíte si prieskum, v ktorom zisťujete, požiadavky zamestnávateľa na prácu s počítačom, bez ohľadu na to, či sa jedná o prácu v administratíve alebo je to práca skladníka sú požadované minimálne tieto zručnosti:
PC Internet – pokročilý. MS Word – pokročilý. MS Excel – pokročilý. MS Outlook – pokročilý.


Zvýšte si šance nájsť uplatnenie na trhu práce.


Ľahšie sa adaptujete na nové požiadavky zamestnávateľa, či zmenu profesie. Upevníte si vlastné vedomosti, schopnosti a prácu s digitálnymi technológiami.
Podporíte osobnú motiváciu pre ďalšie vzdelávanie nielen v oblasti digitálnych technológií.
Získate osobné uspokojenie z efektívnejšieho a zmysluplného využívania digitálnych technológií.
Zvýšite si sebadôveru zo zefektívnenia práce, pracovnej výkonnosti a z dosiahnutých lepších pracovných výsledkov.
Zvýšite si osobnú prestíž nielen v pracovnom kolektíve, ale aj v rodine alebo medzi priateľmi.

Majster v ovladani IKT


Získajte certifikát pre tieto kľúčové moduly:
M2 – Základy práce s počítačom
M3 – Spracovanie textu
M4 – Tabuľkový kalkulátor
M7 – Základy práce on-line


Získajte certifikát pre tieto štandardné moduly:
M6 – Prezentácia
M12 – Bezpečnosť pri využívaní


Získajte Certifikát Profile:
na ktorom budete mať uvedený, zoznam absolvovaných skúšok a dosiahnutý stupeň digitálnej spôsobilosti ECDL, t. j. dosiahnutú úroveň digitálnej odbornosti. Na základe digitálnej gramotnosti (DG) a digitálnej kvalifikovanosti (DK) dosiahnete digitálnu odbornosť (DO). DG + DK = DO

 

ICDLPočet vyuč. hodínČasový harmonogram Miesto  konania Cena
  *Zľava  
ICDL vzdelávanie a certifikácia
12.7.2021 - 18.8.2021
224od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Pezinok0,00 €
ICDL vzdelávanie a certifikácia
12.7.2021 - 18.8.2021
224od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Martin0,00 €
ICDL vzdelávanie a certifikácia
12.7.2021 - 18.8.2021
224od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Banská Štiavnica0,00 €
ICDL vzdelávanie a certifikácia
12.7.2021 - 18.8.2021
224od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Žilina0,00 €
ICDL vzdelávanie a certifikácia
12.7.2021 - 18.8.2021
224od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Považská Bystrica0,00 €
ICDL vzdelávanie a certifikácia
12.7.2021 - 18.8.2021
224od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Nitra0,00 €
* Zľava pre žiakov a študentov.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.