Ponúkame Vám odborné vzdelávacie kurzy a rekvalifikácie s profesionálnym lektorským vedením na celom území Slovenskej republiky. Sú výbornou voľbou pre nezamestnaných, ktorí hľadajú uplatnenie a potrebujú si doplniť vzdelanie, alebo sa rekvalifikovať. Vzdelávanie je v plnej výške hradené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
24.5.2021 - 1.7.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Kurz opatrovania

Kurz opatrovania je rekvalifikačný vzdelávací program, ktorý upravuje Zákon NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Naša história realizácie Kurzov opatrovania:

Oprávnenie na vykonávanie akreditovaného kurzu sme získali v roku 2009. S našou vzdelávacou spoločnosťou ukončili „Kurz opatrovania“ stovky absolventov, mnohí z nich získali prácu v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých vykonávali prax a ďalší sa zamestnali okrem iných krajín EÚ aj  v Nemecku či Rakúsku.

Napriek tomu, že naša vzdelávacia spoločnosť má sídlo na Považí, vzdelávali sme nielen na juhu Slovenska napríklad v Komárne, v Nových Zámkoch, v Dunajskej Strede, ale aj v BSK v Pezinku, Modre, Senci, Bernolákove, Malackách. Na strednom Slovensku sme robili kurzy v Trenčíne, Dubnici nad Váhom, Púchove, Beluši, Považskej Bystrici. V Žilinskom kraji sme vyškolili záujemcov o získanie rekvalifikácie v Žiline, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši. V Bansko-Bystrickom kraji sme vzdelávali v Brezne. V Prešovskom kraji sme vyškolili účastníkov z Kežmarku a Humenného. V Košickom kraji sme vzdelávali v Michalovciach.
AVSNT REPAS Kurz opatrovania
 
Stovky našich kurzistov mali možnosť vybrať si, kde budú praxovať –  t. j. zariadenie sociálnych služieb či zdravotnícke zariadenie v danom regióne, v ktorom sa realizoval kurz, alebo v blízkosti ich miesta bydliska.  Podľa ich výberu sme im zabezpečili odbornú praktickú stáž. Všetky nové poznatky si naši študenti overovali priamo v praxi. Získali nielen potrebné teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti, ktoré im poskytli ten správny štart na profesionálne uplatnenie sa.

Snažíme sa pripravovať opatrovateľov na svoju prácu zodpovedne, aby vedeli nové poznatky pretaviť nielen do praktickej starostlivosti o klienta, ale i bežnej súčasti svojho rodinného života. Mnohí absolventi z našich kurzov sa úprimne radovali, že všetky informácie, ktoré získali môžu využívať nielen v pracovnej oblasti, ale aj v mnohých situáciách vo svojej rodine.

Práca opatrovateľa je poslanie. Ten, kto poslaniu pomáhať ľuďom podľahne, nájde zmysluplnosť svojej činnosti v každom úkone, ktorý pre potreby druhých vykonáva. Vďačnosť starkých, ktorou je tento prístup odmeňovaný často nemá hraníc, a je tým najväčším darom, ktorý si ľudia vedia odovzdať. Kvalitný opatrovateľ je empatický a vyžaruje z neho dôvera. Neraz sa stáva dôverníkom a najbližším v najintímnejších okamihoch života.
 
AVSNT RE-PAS Kurz Opatrovania
Učebný plán vzdelávacieho programu podľa udelenej akreditácie pozostáva z teoretickej a praktickej prípravy – stáže v zariadení sociálnych služieb v celkovom počte 232 hodín.

Rámcový obsah kurzu:
Komunikácia a etika v opatrovateľstve. Komunikácia s klientom. Psychológia a patopsychológia. Zásady racionálnej výživy, životospráva. Sociálne a právne normy. Anatómia a fyziológia ľudského tela. Prvá pomoc. Prevencia, hygiena, epidemiológia. Základy fyzioterapie. Opatrovateľské techniky. Opatrovanie pri systémových ochoreniach. Starostlivosť o umierajúceho. Opatrovanie v detskom veku. Odborná stáž – prax.

Kurz končí záverečnou skúškou a každý absolvent získa osvedčenie, ktoré je platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

V prípade, že máte záujem pracovať ako opatrovateľ v zahraničí, ponúkame aj jazykové kurzy zamerané na získanie základných komunikačných zručností potrebných pre prácu v EÚ a spolupracujeme s agentúrami, ktoré umiestňujú absolventov kurzov opatrovania v Nemecku a Rakúsku.
 

Účastníkom našich kurzov opatrovania garantujemeGarancia zamestnania uplatnenie sa v danej profesii na Slovensku v Rakúsku a v Nemecku.

 
 

Všetky potrebné doklady pre vybavenie Vašej žiadosti v rámci projektu RE-PAS+ na úrade práce Vám vystavíme a doručíme  poštou na základe Vašej prihlášky.
 

Rekvalifikačné kurzy opatrovateľ/opatrovateľka realizujeme po celom Slovensku.


Prihláste sa na kurz vo svojom meste:

Ak ste nenašli svoje miesto bydliska v aktuálnych termínoch, kontaktujte nás, ďakujeme.

 

Vzdelávací program - kurz opatrovania - rekvalifikačný kurzPočet vyuč. hodínČasový harmonogram Miesto  konania
Kurz opatrovania, RE-PAS+
24.5.2021 - 1.7.2021
232-
prihláste sa
Čadca
Kurz opatrovania, RE-PAS+
24.5.2021 - 1.7.2021
232-
prihláste sa
Považská Bystrica
Kurz opatrovania, RE-PAS+
24.5.2021 - 1.7.2021
232-
prihláste sa
Piešťany
Kurz opatrovania, RE-PAS+
24.5.2021 - 1.7.2021
232-
prihláste sa
Martin
Kurz opatrovania, RE-PAS+
24.5.2021 - 1.7.2021
232-
prihláste sa
Žilina
Kurz opatrovania, RE-PAS+
24.5.2021 - 1.7.2021
232-
prihláste sa
Trenčín
Kurz opatrovania, RE-PAS+
24.5.2021 - 1.7.2021
232-
prihláste sa
Pezinok
* Zľava pre žiakov a študentov.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.