Ponúkame Vám odborné vzdelávacie kurzy a rekvalifikácie s profesionálnym lektorským vedením na celom území Slovenskej republiky. Sú výbornou voľbou pre nezamestnaných, ktorí hľadajú uplatnenie a potrebujú si doplniť vzdelanie, alebo sa rekvalifikovať. Vzdelávanie je v plnej výške hradené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kurz opatrovania detí, RE-PAS+viac >>>
6.7.2021 - 16.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Kurz opatrovania detí

Absolvujte vďaka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zdarma nové rekvalifikačné vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb a získajte kvalifikáciu potrebnú, aby ste sa mohli uchádzať o pracovnú pozíciu opatrovateľa detí. Náš akreditovaný vzdelávací program vykonávame na základe udelenej akreditácie vydanej zo dňa 04.09.2017 Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR, číslo 37346/2017 v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.


 Opatrovanie detí - hygiena

Požadované vstupné vzdelanie
Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.


V prípade, že ste záujemkyňou o kurz opatrovania detí a nedosahujete požadované vzdelanie, ale k 28. februáru 2017 ste dovŕšili vek najmenej 50 rokov a pred 1. marcom 2017 ste už poskytovali najmenej 3 roky starostlivosť deťom ako zárobkovú činnosť, patríte medzi výnimky, t. j. síce nemáte ukončené stredné vzdelanie, absolvovaním kurzu však získate možnosť vykonávať kvalifikovanú prácu opatrovateľky detí.


Spolu s našimi profesionálnymi lektormi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v danej oblasti môžete absolvovať vzdelávanie v celkovom rozsahu 232 hodín. Príprava pozostáva z teórie, praktických cvičení a praxe, ktorá sa vykonáva v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku, prípadne v zariadeniach s charakterom detských jaslí. Počas stáže získate praktické zručnosti a skúsenosti dôležité na započatie samostatnej práce opatrovateľa detí.

Opatrovanie detí - radosť
 
Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri vzdelávaní našich frekventantov aplikujeme rôzne druhy vyučovacích metód. Patria k nim tiež aktivizujúce metódy využívané v skupinovej výučbe i pri vykonávaní praktických cvičení, ako aj riešenie úloh či diskusiu. Všetky vedomosti, ktoré si v priebehu kurzu osvojíte, si tiež overíte praktickým nácvikom so zameraním na kvalitnú pripravenosť a na úspešné absolvovanie akreditovaného vzdelávania – pri získavaní novej kvalifikácie. Kurz ukončíte záverečnou skúškou, jej úspešné zvládnutie vám potvrdíme vystavením osvedčenia a potvrdením o vykonaní záverečnej skúšky.


Pre viac informácií a podrobností o kurze kliknite sem.

 

Prihláste sa na kurz vo svojom meste:
Ak ste nenašli svoje miesto bydliska v aktuálnych termínoch, kontaktujte nás prosím, ďakujeme.

Kurz opatrovania detí - rekvalifikačný kurzPočet vyuč. hodínČasový harmonogram Miesto  konania
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Nitra
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Považská Bystrica
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Pezinok
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Žilina
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Martin
Kurz opatrovania detí, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Banská Štiavnica
* Zľava pre žiakov a študentov.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.