Ponúkame Vám odborné vzdelávacie kurzy a rekvalifikácie s profesionálnym lektorským vedením na celom území Slovenskej republiky. Sú výbornou voľbou pre nezamestnaných, ktorí hľadajú uplatnenie a potrebujú si doplniť vzdelanie, alebo sa rekvalifikovať. Vzdelávanie je v plnej výške hradené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kurz opatrovania detí, RE-PAS+viac >>>
6.7.2021 - 16.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Práca s počítačom pre pokročilých

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí ovládajú základy práce s internetom a produktmi Windows, Office od spoločnosti Microsoft. Počítačové prostredie je veľmi rozmanité, preto je náročné držať krok s technologickým pokrokom. Na kurze sa tiež naučíte využívať softvér a jeho možnosti tak, ako s ním dominantne pracujú organizácie, firmy či podnikateľská sféra. Na základe zistenej vstupnej úrovne vedomosti, zručností a užívateľských schopností účastníkov, sa snažíme každý kurz šiť na mieru.

 

MS Windows Operačný systém Windows
I. Časť kurzu je venovaná najnovšiemu operačnému systému Windows 10, ktorá je zameraná na zvýšenie efektivity v OS.

Naučíte sa:

- Pokročilú správu prieskumníka Windows
Komprimovanie. Externé médiá. Skryté funkcie a súbory.
- Indexovanie a pokročilé vyhľadávanie
- Zálohovanie,  správa záloh a ich aktualizácia
- Šifrovanie
- Správa aplikácií, využívanie dlaždíc
- OneDrive
- Pokročilé nastavenia operačného systému
- Zabezpečenie OS

 

MS Office Word

 MS Office - Word

II. Časť je zameraná na pokročilú editáciu v textovom balíku s cieľom vytvárať vysoko kvalitné textové dokumenty


Naučíte sa:

- Pokročilé formátovanie textu (napr. práca s formátovaným a neformátovaným textom)
Odstavce (napr. absolútne a relatívne riadkovanie).
- Pokročilú prácu s odkazmi
Registre a zoznamy. Záložky a krížové odkazy.
- Využívanie polí
- Formuláre a šablóny
Vytváranie a upravovanie formulárových polí.
- Hromadná korešpondencia
Úprava a riadenie zdrojov dát. Vkladanie polí typu (IF...THEN...ELSE).
- Prepojenia a väzby
- Automatizácia dokumentov
Využívať možnosti automatického formátovania textov. Automatické opravy.
- Sledovanie zmien a revízia dokumentov
- Hlavné dokumenty
Vytváranie vnorených dokumentov.


MS Office Excel

 MS Office - Excel

 III. Časť určená pre pokročilú prácu s tabuľkami a prostredníctvom nej vytvárať pokročilé tabuľkové výstupy.

Naučíte sa:

- Používať funkcie a vzorce
Matematické, štatistické, textové, finančné, vyhľadávacie a databázové funkcie.
- Analyzovanie a používanie tabuliek.
Kontingenčné tabuľky. Jednovstupové, dvojvstupové tabuľky a tabuľky s viacnásobnými operáciami.
- Overovanie a kontrola
Overovacie kritériá. Zadávanie vstupných správ a chybové hlásenia.
- Zvyšovanie produktivity
Špeciálne prilepenia a vloženia inak: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie.
- Práca so šablónami
- Automatizácia
Práca s jednoduchými makrami.
- Sledovanie zmien a kontroly (revízie)

 

MS Office PowerPoint

 MS Office - PowerPoint

IV. Časť prezentácií, respektíve sebaprezentácií s cieľom vytvárať kvalitné prezentácie


Naučíte sa:

- Plávanie prezentácie
Návrh, obsah a forma prezentácie.
- Predlohy a šablóny
Tvorba a úprava predlôh a šablón.
- Grafy a diagramy
Využívanie grafov a diagramov. Formátovanie, zmeny a úprava.
- Multimédiá
- Prepojenia a väzby
- Ovládanie predvádzanej prezentácie

 

Internet
Internet

V. Časť s online svetom

 

Naučíte sa:

- Cloud Computing
- Webové úložiská a aplikácie
Google Drive. Webové kalendáre. Sociálne médiá.


Práca s počítačom pre pokročilýchPočet vyuč. hodínČasový harmonogram Miesto  konania
Práca s počítačom pre pokročilých, KOMPAS+
6.7.2021 - 2.8.2021
160od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Žilina
Práca s počítačom pre pokročilých, KOMPAS+
6.7.2021 - 2.8.2021
160od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Pezinok
Práca s počítačom pre pokročilých, KOMPAS+
6.7.2021 - 2.8.2021
160od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Banská Štiavnica
Práca s počítačom pre pokročilých, KOMPAS+
6.7.2021 - 2.8.2021
160od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Považská Bystrica
Práca s počítačom pre pokročilých, KOMPAS+
6.7.2021 - 2.8.2021
160od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Martin
Práca s počítačom pre pokročilých, KOMPAS+
6.7.2021 - 2.8.2021
160od 08,00 do 14,30 hod.
prihláste sa
Nitra
* Zľava pre žiakov a študentov.Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.