Využite skúsenosti našej jazykovej školy, ktorá už od roku 2001 realizuje a organizuje intenzívne jazykové kurzy na celom Slovensku. S kvalitnými lektormi a s native speaker s odbornými skúsenosťami a bohatou praxou, dosiahnete novú úroveň znalostí v cudzom jazyku. Prostredníctom AVS technológie a náčuvových hodín sa "prenesiete" do zahraničia, obohatíte sa o nové poznatky, získate schopnosť rozumieť a konverzovať v jazyku.

ICDL vzdelávanie a certifikáciaviac >>>
12.7.2021 - 18.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Anglický jazyk

Anglický jazyk

• Naučte sa myslieť v angličtine
• Absolvujte intenzívnu výučbu angličtiny
• 10 sobôt od 8,00 hod. do 14,30 hod.
• 80 vyučovacích hodín

Učte sa pod vedením profesionálneho lektora
• Zažite „anglické prostredie“ s AVS a TAXUS learning 
• Komunikujte spontánne v anglickom jazyku


Absolvujte s nami intenzívne kurzy anglického jazyka, v ktorých sú zúročené naše dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním cudzích jazykov všetkých úrovní. Školíme od roku 2001 na celom území Slovenska s tými najlepšími lektormi. Každý z vás má možnosť presvedčiť sa, že máte prirodzený talent na naučenie sa cudzieho jazyka. Tajomstvo spočíva vo využívaní tých správnych foriem a metód výučby. Ušetrite si cestu do zahraničia za štúdiom a dosiahnite s nami 5-násobne lepšie výsledky oproti bežnému vzdelávaniu. Naša AVS technológia vás bude pri výučbe v plnej miere podporovať. Môžete tak prekonať všetky obavy z rozprávania v angličtine a objaviť v sebe priestor pre spontánnu komunikáciu v cudzom jazyku.

 

Systém vzdelávania  |  Počas výučby sa striedajú hodiny:

 

Klasické Anglický jazyk konverzácia

– zamerané na vedomé učenie, konverzáciu s lektorom a ostatnými účastníkmi vzdelávania, výslovnosť, anglické texty a rozvíjanie gramatických vedomostí, vytváranie profesijných podkladov.

 

Anglický jazyk náčuvNáčuvové

– zamerané na podvedomé učenie navodením anglického prostredia cez TAXUS learning. Podporia vaše schopnosti efektívne sa učiť. Podvedomie umožní spracovať až 11 000 Bit za sekundu, kapacita vedomého učenia je iba 7 informácii za sekundu.

 

 

 

Absolventi získajú osvedčenie.


Termíny kurzov:


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.