Využite skúsenosti našej jazykovej školy, ktorá už od roku 2001 realizuje a organizuje intenzívne jazykové kurzy na celom Slovensku. S kvalitnými lektormi a s native speaker s odbornými skúsenosťami a bohatou praxou, dosiahnete novú úroveň znalostí v cudzom jazyku. Prostredníctom AVS technológie a náčuvových hodín sa "prenesiete" do zahraničia, obohatíte sa o nové poznatky, získate schopnosť rozumieť a konverzovať v jazyku.

ICDL vzdelávanie a certifikáciaviac >>>
12.7.2021 - 18.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Nemčina pre opatrovateľky

Nemecký jazyk pre opatrovateľov 

Využite náš kurz ušitý na mieru pre opatrovateľky, a pre všetkých ktorí chcú pracovať v rakúskych alebo nemeckých rodinách. Je vhodný aj pre tých, ktorí už pracujú v zahraničí, ale chcú si svoje jazykové zručnosti vylepšiť. Začiatočníkom tak ponúkame základy nemčiny, potrebné pre komunikáciu a pokročilým témy na zdokonalenie ich komunikačných zručností. Lekcie sú prakticky zameraná na oblasti, s ktorými sa najčastejšie opatrovateľ/ka stretáva pri svojej práci.


Úvodom sa oboznámite aj so základnými charakteristikami, či každodennými radosťami a ťažkosťami cieľovej krajiny. Súčasťou práce opatrovateľa je nielen plnenie úloh v domácom prostredí opatrovaného, ale často aj nákupy, sprevádzanie klienta pri návšteve lekára, prechádzky, či iné aktivity vyplývajúce z potrieb a požiadaviek klienta, preto je výučba zameraná na všetky možné situácie, s ktorými prichádza pri práci do kontaktu.


Dôležité je tiež spoznávať typické reakcie klientov, ich osobnostné vlastnosti a zvláštnosti, ale aj vlastnosti ich rodinných príslušníkov. Pozornosť musíme tiež venovať domácnosti, získať schopnosť dobre sa vedieť orientovať v dome, v byte alebo v zariadení.


Jedna z lekcií je zameraná špeciálne na každý deň v týždni a s tým spojené pravidelné úlohy, ktoré opatrovateľ pri starostlivosti o klienta vykonáva. Patria k nim tiež činnosti zamerané na udržiavanie poriadku a čistoty alebo príprava jedla a špeciálnych pochúťok, ktoré si klient žiada, príprava stolovania, čaj o piatej a pod.Nemecký jazyk pre opatrovateľov

Štvrtá lekcia je určená nákupom - no a samozrejme nesmieme vynechať potraviny. Ovocie, zelenina, mäsové a mliečne výrobky, prípadne ďalšie produkty. Potrebujete vedieť poprosiť o pomoc pracovníkov v obchode, požiadať o ich asistenciu a rady.


Orientovať sa v terminológii ľudského tela a ovládať základné diagnózy v nemeckom jazyku je nevyhnutnosťou. Opatrovateľ potrebuje spoznať svojho klienta, jeho zdravotné ťažkosti, a tiež čo môže pri ich prejavoch očakávať. Slovník chorôb, s ktorými sa stretávame najčastejšie v pokročilom veku a tiež ako pri nich postupovať je bežnou súčasťou kurzu.


Je potrebné tiež sa venovať voľnočasovým aktivitám. Ako tráviť voľný čas nielen s klienom, ale aj v kruhu svojich známych či spoznávať okolie a získavať nové priateľstvá.


Tešíme sa na zoznámenie sa s Vami na našich kurzoch!


Kurz je určený pre záujemcov o prácu v Nemecku a Rakúsku. Ponúkame garanciu pracovného umiestnenia.
Kurz nemčiny pre opatrovateľky - opatrovateľov vás tiež pripraví na pohovor v nemeckom jazyku pre prijatie do zamestnania v nemecky hovoriacich krajinách.

Získate komunikačné zručnosti potrebné k výkonu praxe opatrovateľa alebo spoločníka v rodine. Naučíte sa ako zvládať komunikáciu s rodinou opatrovaného, či s ošetrujúcim lekárom. Osvojíte si základy gramatiky a odbornú terminológiu vhodnú pre prácu opatrovateľa.


Účastníkom kurzov nemčiny garantujeme zamestnanie v nemeckých rodinách. Garancia zamestnania opatrovateľ v Nemecku

 

 
 


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.