Využite skúsenosti našej jazykovej školy, ktorá už od roku 2001 realizuje a organizuje intenzívne jazykové kurzy na celom Slovensku. S kvalitnými lektormi a s native speaker s odbornými skúsenosťami a bohatou praxou, dosiahnete novú úroveň znalostí v cudzom jazyku. Prostredníctom AVS technológie a náčuvových hodín sa "prenesiete" do zahraničia, obohatíte sa o nové poznatky, získate schopnosť rozumieť a konverzovať v jazyku.

ICDL vzdelávanie a certifikáciaviac >>>
12.7.2021 - 18.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Systém výučby

Jazyková škola - iná ako ostatné


Pri výučbe vytvárame „cudzojazyčné“ jazykové prostredie, ktorým urýchľujeme schopnosť rozumieť a komunikovať v cudzom jazyku. Ako keby ste študovali v zahraničí, ale nemusíte do zahraničia cestovať. Ušetríte nielen čas, ale aj peniaze. Každý cudzí jazyk je má svoje špecifiká. Musíme mu najskôr porozumieť, t.j. naše „ucho musí mať jazyk napočúvaný", aby sme sa mohli v zahraničí dorozumieť.

 

Ako sa rýchlo naučím cudzí jazyk?

Pomocou našich náčuvov a konverzačných textov s prekladom, prístrojov AVS, hudbou, s uvoľnením, prostredníctvom alternatívnych učebných metód, so zapojením všetkých zmyslových orgánov do učebného procesu a hravými formami výučby s profesionálnym lektorom. Využívame postupy, ktoré sú založené nielen na vedomom učení, ale aj na podvedomom mimovoľnom zapamätávaní, čo je ten najprirodzenejší spôsob učenia sa, rovnako ako v detstve. Všetci sa od narodenia neustále automaticky podvedome učíme. Je to prirodzené, ako keď sa dieťa učí hovoriť. Nič si neprekladá, nebifľuje sa slovíčka a jazykové frázy, a vie rodnú reč a nielen to, dokonca je schopné sa naučiť viac rečí súčasne. Stačí, aby naše deti vyrastali vo viacjazyčnom prostredí a sú schopné komunikovať vo všetkých jazykoch, s ktorými prichádza do kontaktu. A tieto schopnosti sú v každom z vás – máte prirodzený talent na jazyky. S nami budete úspešní, lebo vás naučíme cudzí jazyk, a ako ďalej pokračovať v cudzom jazyku bez zbytočnej námahy a časovej náročnosti.

Intenzívny kurz španielskeho jazyka
Naše metódy vzdelávania
1. Učenie sa s lektorom na vedomej úrovni - konverzácia, gramatika, čítanie, písanie.
Zamerané na konverzáciu, odbúranie zábran z komunikácie v cudzom jazyku, rozvíjanie gramatických vedomostí, výslovnosť, tvorba pracovných podkladov.
2. Učenie sa s lektorom na podvedomej úrovni - náčuv,  navodenie cudzojazyčného jazykového prostredia.


V relaxačnej polohe s audiovizuálnou stimuláciou počúvate konverzačné texty s prekladom. Podporujeme auditívne, vizuálne a fonetické schopnosti, ktoré vám uľahčia učenie sa jazyka. Využívame nielen metódu Taxus – learning, na zvládnutie až päťnásobne viac učiva oproti bežnému učeniu v škole. Schopnosť zrýchleného učenia sa cudzieho jazyka dosiahneme počúvaním a čítaním konverzačných textov  a overovaním porozumenia hovorovej reči v cudzom jazyku. Pre porovnanie podvedomie, ktoré aktivizujeme pri náčuvoch, spracuje až 11 000 Bit informácií za sekundu a vedomie, ktoré aktivizujeme pri klasickom vyučovaní vyhodnotí iba 7 informácií za sekundu.

Počúvanie cudzieho jazyka
Našou aparatúrou audiovizuálnej stimulácie pôsobíme na klientov a ich schopnosť učiť sa:
• špeciálny program AVS zlepšuje zapamätanie si učebného materiálu na vedomej i podvedomej úrovni, koncentráciu pozornosti, pozitívne ovplyvňuje vnútorné naladenie hladinami alfa a theta a zároveň odbúrava stres.
• lektor komunikuje so všetkými prostredníctvom mikrofónu počas vnímania konverzačných textov, vedie ich a usmerňuje, aby si ľahko osvojili učivo.
• hudobné programy vhodne vplývajú na celkovú atmosféru učenia počas rôznych fáz, ktoré sa striedajú v priebehu náčuvov.


Obsah vzdelávania prispôsobujeme požiadavkám našich klientov.


Záver intenzívneho jazykového kurzu


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.