Využite skúsenosti našej jazykovej školy, ktorá už od roku 2001 realizuje a organizuje intenzívne jazykové kurzy na celom Slovensku. S kvalitnými lektormi a s native speaker s odbornými skúsenosťami a bohatou praxou, dosiahnete novú úroveň znalostí v cudzom jazyku. Prostredníctom AVS technológie a náčuvových hodín sa "prenesiete" do zahraničia, obohatíte sa o nové poznatky, získate schopnosť rozumieť a konverzovať v jazyku.

ICDL vzdelávanie a certifikáciaviac >>>
12.7.2021 - 18.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Taliansky jazyk

Taliansky jazyk

• Učte sa s nami myslieť v taliančine
• Absolvujte intenzívnu výučbu v taliančine, 10 sobôt od 8,00 hod. do 14,30 hod.
• Zažite „talianske prostredie“ s AVS
• 80 vyučovacích hodín
• Komunikujte s ľahkosťou v talianskom jazyku


 

 Zažite s nami intenzívny jazykový kurz, prídeme za vami. Využite naše bohaté skúsenosti, ktoré sme získali za 15 rokov praxe. Všetci máte prirodzené predpoklady naučiť sa cudzí jazyk. Vaše schopnosti vieme podporiť „talianskym jazykovým prostredím“ a spôsobom výučby so zameraním na vedomé a podvedomé učenie. Pri striedaní hodín konverzácie, čítania, písania a gramatiky s náčuvovými hodinami si osvojíte 5-násobne viac učiva. Technológia AVS v spojení s relaxačnou hudbou a počúvanie rozhovorov rodených Talianov odstránia vaše zábrany rozprávať. Počas náčuvov si oddýchnete, získate porozumenie reči a dar hovorenia.


Systém vzdelávania |  Počas výučby sa striedajú hodiny:


Klasické Taliansky jazyk konverzácia

– zamerané na vedomé učenie, konverzáciu s lektorom a ostatnými účastníkmi, na správnu výslovnosť, frázovanie, rozvíjanie gramatických vedomostí, aj na vypracovanie vhodných profesijných podkladov.

 


NáčuvovéTaliansky jazyk náčuv

– zamerané na podvedomé učenie. Umožnia vám bez cestovania zažiť talianske jazykové prostredie. Podporia váš prirodzený talent naučiť sa jazyk, lebo podvedomie vyhodnotí až 11 000 Bit informácií/sec., ale vedomie len 7 informácii/sec.

 

 

 

Absolventi získajú osvedčenie.


Termíny kurzov:


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.