Navštívte naše psychologické pracovisko v Považskej Bystrici. Venovať sa vám bude certifikovaný psychológ PhDr. Anna Pecháčková, psychoterapeut a poradca. Poskytneme vám odborné psychologické poradenstvo a psychoterapiu na riešenie osobnostných, partnerských, manželských, rodinných a výchovných problémov. Realizujeme tiež výcviky a vzdelávanie zamerané na rozvoj osobnosti a na riešenie vzťahových problémov na pracovisku priamo vo firmách.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Presvedčenia

Čo je presvedčenie?
V okamihu, keď prijmete niečo za svoju pravdu, stane sa to vašim presvedčením. (napr. „Mám problém schudnúť.“) Postupne sa môže zmeniť presvedčenie na program, ktorý riadi vaše konanie a správanie. Ak chcete zmeniť svoj život, musíte najskôr zmeniť svoje presvedčenia.


Ako sa tvoria celé systémy presvedčení?
V rannom detstve, vplyvom rodiny, príbuzných, spoločnosti, kultúry, náboženstva atď.. Systémy presvedčení sú vytvárané častým a dlhodobým opakovaním sa rovnakých pocitov, emócií či myšlienok, ktoré v rámci dorozumievacieho systému tela dávajú signály neuropeptidom, aby konali a pôsobili v duchu týchto emócií na všetko v tele. Príklad: „Kto neskoro chodí, sám sebe škodí.“

Kto neskoro chodí sám sebe škodí

Ako vyzerá práca s presvedčeniami?
Po vyhľadaní „kľúčových negatívnych presvedčení“, príde na rad ich odstraňovanie, vymazanie z vášho podvedomia i z vášho života, a následne dochádza k ich nahradeniu novými pozitívnymi programami, s ktorými súhlasíte, a ktoré vám v živote doteraz mohli aj chýbať.
Vo výsledku sa to prejaví pozitívne vo všetkých oblastiach vášho života.

 

Je možné zistiť, či presvedčenia skutočne zmizli?
Áno. Prostredníctvom svalového testu vieme otestovať, aké negatívne presvedčenia a programy sú uložené v podvedomí. Zároveň ich vieme odstrániť a nahradiť pozitívnymi a prospešnými.

Svalový test

Jednoduchá ukážka testovania presvedčení:
„Potrebujem zhodiť niekoľko kíl.“ (Ak to potrebujete, znamená to, že to stále budete potrebovať... Nestane sa to. Váha tvrdohlavo zotrváva na tom istom čísle, a nie a nie sa pohnúť... Vaša beznádej rastie a problém – program sa stále viac upevňuje. Nakoniec rezignujete a prestanete sa snažiť, a čokoľvek robiť, lebo už to dospelo do štádia, že je vám to jedno...)
Veta: „Potrebujem zhodiť niekoľko kíl.“, je príkladom jednak presvedčenia, ktoré odstraňujeme, ale aj negatívnej formy myslenia, ktorú nahradíme za pozitívnu, aby ste boli úspešní.

 

Ďalšie príklady: „Nemôžem si to dovoliť.“ (Nikdy si nedoprajete, ani nebudete prežívať hojnosť, pretože si to nedovolíte...) „Mám problémy s peniazmi.“ “Bojím sa, že budem chudobný/á.“ „Peniaze sú koreňom všetkého zla.“ „Som hlúpy/a.“ „Nestojím za nič.“ „Všetci sú lepší ako ja.“ „Nič neviem.“ „Neverím si.“ „O všetkom pochybujem.“ „Neviem sa rozhodnúť.“


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.