Navštívte naše psychologické pracovisko v Považskej Bystrici. Venovať sa vám bude certifikovaný psychológ PhDr. Anna Pecháčková, psychoterapeut a poradca. Poskytneme vám odborné psychologické poradenstvo a psychoterapiu na riešenie osobnostných, partnerských, manželských, rodinných a výchovných problémov. Realizujeme tiež výcviky a vzdelávanie zamerané na rozvoj osobnosti a na riešenie vzťahových problémov na pracovisku priamo vo firmách.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Veda a presvedčenia

Vedecké vysvetlenie vzniku presvedčení
Určite patríte k tým ľuďom, ktorí vedia, že stres, psychická záťaž, negatívne emočné prežívanie, starosti, trápenie priamo ovplyvňujú zdravotný stav.

Rýchly rozvoj psychoneuroimunológie, vedného odboru, ktorý študuje CNS (centrálny nervový systém) a jeho prepojenie s endokrinným a imunitným systémom už potvrdil, že pocity, emócie a myšlienky priamo ovplyvňujú fyzické zdravie. Mozog cez obrovské množstvo nervových spojení, vysiela informácie s využitím chemických „signálnych látok“ – neuropeptidov.
V minulosti si vedci mysleli, že neuropeptidy sa nachádzajú iba v mozgu, ale Dr. Candace Pert výskumom zistila, že neuropeptidy sú aj v imunitnom systéme, a CNS tak chemicky prepája všetky pocity, emócie a stres nielen s imunitným, ale aj s endokrinným systémom, čo spôsobuje okamžitú telesnú reakciu.

Myšlienka ako elektromagnetická mozgová vlna

Myšlienka sa prejavuje ako elektromagnetická mozgová vlna a je signálom pre CNS, aby sa neuropeptidy urýchlene vyplavili a spustili reakciu tela.

 

Ak prežívate rovnaké pocity a emócie a premýšľate stále rovnako o tých istých veciach, vysielate správy neuropeptidom, aby v duchu týchto myšlienok, pocitov a emócií (pozitívnych, či negatívnych) pôsobili na fyzické telo. Tak sa nevedome tvoria systémy presvedčení – programy, ktoré výrazne ovplyvňujú život každého z nás.

Ak chcete zmeniť odkazy, ktoré svojmu telu odovzdávate, je nevyhnutné, aby ste najskôr zmenili svoje presvedčenia.

Presvedčenie o sebaistote

Isto viete, že je veľmi dôležité prežívať pozitívne emócie, byť dobre naladený a žiť v pohode.

Výskumy tiež potvrdili, že s neuropeptidmi prebieha neustále chemické prepojenie s fyzickým telom bez ohľadu na to, či sú vaše pocity, emócie a stres „dobré“ alebo „zlé“.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.