Navštívte naše psychologické pracovisko v Považskej Bystrici. Venovať sa vám bude certifikovaný psychológ PhDr. Anna Pecháčková, psychoterapeut a poradca. Poskytneme vám odborné psychologické poradenstvo a psychoterapiu na riešenie osobnostných, partnerských, manželských, rodinných a výchovných problémov. Realizujeme tiež výcviky a vzdelávanie zamerané na rozvoj osobnosti a na riešenie vzťahových problémov na pracovisku priamo vo firmách.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Časti mysle

Naša myseľ je tvorená z dvoch častí, z vedomej a podvedomej mysle.

Ako funguje vedomá myseľ?
Predstavte si vrchol ľadovca, čo je 5% celkovej vedomej mysle alebo procesor počítača. Na úrovni vedomia túžite po šťastí, láske, priateľstve, úspechu či zdraví a môžete sa domnievať, že nemáte žiadne obmedzenia, pre naplnenie vašich túžob. Ak ste na úrovni vedomej mysle o niečom presvedčený, neznamená to ešte, že toto vaše presvedčenie sa zhoduje s tým, čo je uložené v podvedomí. Z tohto dôvodu aj mnohým nefungujú pozitívne afirmácie, pretože opakovaním pozitívneho tvrdenia nedokážu presvedčiť svoje podvedomie, a preto stále pociťujú... „Nemôžem si pomôcť, neviem s tým prestať, neviem začať robiť niečo iné..., aj keď veľmi chcem..., alebo to vydržím, ale iba krátko a všetko sa opäť vráti naspäť, kde nechcem...“ a pod.

Ľadovec zobrazujúci vedomie a podvedomie

Ako funguje podvedomá myseľ?
Podvedomie je ako pevný disk počítača – harddisk, tvorí skrytú časť ľadovca až 95%. Uložili sa tam všetky informácie, s ktorými ste sa stretli od počatia až do teraz, tzn. všetky pocity, emócie, situácie, názory, presvedčenia, programy. Na nevedomej úrovni formujú váš život, sú ako nainštalovaný software.


Ako funguje nainštalovaný software – podvedomé programy a presvedčenia?
V momente ak prijmete nejakú skutočnosť za realitu, stane sa vašim presvedčením a programom, ktorý riadi vaše cítenie, myslenie, konanie. Presvedčenia uložené vo vašom podvedomí vás môžu podporovať, ale aj sabotovať. Najhoršie na mnohých negatívnych presvedčeniach je to, že o nich nemáte ani potuchy.

Neviete, že existujú a podkopávajú váš život, vaše šťastie, lásku, vzťahy, prácu, úspech.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.