Navštívte naše psychologické pracovisko v Považskej Bystrici. Venovať sa vám bude certifikovaný psychológ PhDr. Anna Pecháčková, psychoterapeut a poradca. Poskytneme vám odborné psychologické poradenstvo a psychoterapiu na riešenie osobnostných, partnerských, manželských, rodinných a výchovných problémov. Realizujeme tiež výcviky a vzdelávanie zamerané na rozvoj osobnosti a na riešenie vzťahových problémov na pracovisku priamo vo firmách.

Práca s počítačom pre pokročilých, KOMPAS+viac >>>
31.5.2021 - 25.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Cenník poskytovaných psychologických služieb

Štandardné psychologické konzultácie
Individuálna psychologická konzultácia - 35,00€   
Párová konzultácia, partnerská, manželská -  50,00€
 
Psychoterapia 
Individuálna psychoterapia - 50,00€ 
Párová psychoterapia - 60,00€

Psychoterapia presvedčení
Individuálna psychoterapia - 50,00€ 
Párová psychoterapia - 60,00€

Psychologická konzultácia, psychoterapia v deň pracovného voľna
Individuálna - 90,00€   
Párová, partnerská, manželská - 100,00€
 
Psychologické vyjadrenie, psychologické vyšetrenie
Psychologické vyjadrenie pre okresný súd - 35,00€
Orientačné psychologické vyšetrenie - 60,00€
Komplexné psychologické vyšetrenie - 100,00€
 
Garantujeme dodržiavanie zásad Etického kódexu psychologického pracoviska.

Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.