Ponúkame Vám odborné vzdelávacie kurzy a rekvalifikácie s profesionálnym lektorským vedením na celom území Slovenskej republiky. Sú výbornou voľbou pre nezamestnaných, ktorí hľadajú uplatnenie a potrebujú si doplniť vzdelanie, alebo sa rekvalifikovať. Vzdelávanie je v plnej výške hradené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kurz opatrovania detí, RE-PAS+viac >>>
6.7.2021 - 16.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Kurzy REPAS+ a KOMPAS+ ZDARMA

Ak ste nezamestnaní a evidovaní na úrade práce, môžete požiadať o príspevok na kurz a absolvovať vzdelávanie zadarmo. V rámci projektov RE-PAS (rekvalifikačné kurzy) a KOMPAS (kompetenčné kurzy) spolupracujeme s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na území celého Slovenska.

 

V súčasnosti za každý deň vzdelávania dostanete paušál 4,80 € na deň. To znamená, že ÚPSVaR vám nielenže zaplatí kurzovné za absolvované dni školenia, ale naviac dostanete príspevok na cestovné a stravné.

 

Vyberte si z našej ponuky kurzov – prihláste sa online, alebo nás kontaktujte telefonicky, prostredníctvom kontaktného formulára, emailom. Na základe vášho výberu kurzu vám vystavíme tlačivo B, ktoré musí byť našou spoločnosťou vystavené v origináli, aby vám požiadavku úrad práce spracoval. Všetky nami vyhotovené podklady posielame poštou priamo k vám domov.

 

RE-PAS Kurz Opatrovania

Na základe našich skúseností má každý nezamestnaný šancu získať príspevok bez ohľadu na dĺžku evidencie, vek a vzdelanie.*


Po schválení vašej požiadavky na ÚPSVaR nastupujete na kurz a absolvujete intenzívne, zaujímavé a prínosné vzdelávanie, ktoré ste si vybrali z našich špecializovaných kurzov. Na kurz si pritom nepotrebujete nič nosiť, dostanete od nás zošit, pero, pracovný a študijný materiál, prípadne ďalšie pomôcky potrebné pre pohodlné vzdelávanie.

 

Aké sú ďalšie podmienky pre kurz zdarma?


Počas vzdelávania musíte byť evidovaní na úrade práce. Ak sa v priebehu kurzu zamestnáte alebo začnete podnikať, kurz sa pre vás ukončí bez akýchkoľvek postihov a peňažných náhrad. Úrad práce na základe vystavených podkladov vzdelávacej spoločnosti prepláca alikvotnú časť za vami absolvované hodiny.

pecat_spolahlivosti_2014

 

Našim cieľom je odovzdať vám teoretické a praktické vedomosti a zručnosti, ktoré vám umožnia zvýšiť šance pre uplatnenie sa v pracovnej sfére, zvýhodnia vás pri výbere spomedzi ostatných uchádzačov.

 

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte, radi vám zodpovieme na vaše otázky. Kvalita vzdelávania a spokojnosť našich klientov je našim prvoradým cieľom.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

*Môže sa meniť  v závislosti od finančných možností jednotlivých ÚPSVaR. Je potrebné mať na zreteli, že čím skôr si podáte požiadavku na kurz v priebehu kalendárneho roka, tým je väčšia pravdepodobnosť, že vám bude schválený. V prípade, že vám vzdelávanie ÚPSVaR nepreplatí, je možné ho zaplatiť z vlastných zdrojov.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.