Ponúkame Vám odborné vzdelávacie kurzy a rekvalifikácie s profesionálnym lektorským vedením na celom území Slovenskej republiky. Sú výbornou voľbou pre nezamestnaných, ktorí hľadajú uplatnenie a potrebujú si doplniť vzdelanie, alebo sa rekvalifikovať. Vzdelávanie je v plnej výške hradené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Komunikačné zručnosti

Hlavným cieľom je tréning efektívnej komunikácie a asertivity. Komunikačné návyky si osvojujeme už v detstve do takej miery, že prerastajú celou našou osobnosťou. Mnohé z nich neskôr podstatnou mierou rozhodujú o našich úspechoch i neúspechoch nielen v profesionálnom, ale i v osobnom živote.


Vývoj technológií sa rúti rýchlym tempom vpred – a v dôsledku toho sa mení aj samotná komunikácia medzi ľuďmi. Mnohí uprednostňujú elektronické zariadenia, sociálne siete pred osobným kontaktom, čo sa môže zdať na prvý pohľad, že zjednodušuje interakciu (čo sa týka rýchlosti určite), ale prináša tiež reálne problémy ľudí uviaznutých vo virtuálnom svete. Stále narastá počet tých, ktorí nezvládajú osobný kontakt, komunikáciu a emócie, dokonca niektoré aspekty nadobúdajú v porovnaní s tradičným komunikačným prostredím neobvyklé až extrémne podoby.

Komunikačné zručnosti v mobilnej komunikácii

Vzdelávací program, ktorý vám ponúkame vás naučí kľúčové stratégie, techniky a praktické postupy a tiež, ako ich efektívne využívať v profesionálnom živote. Osobné vzťahy sú zároveň úzko previazané s pracovnými. Len ťažko budeme prekypovať sebaistotou a sebavedomím v práci, pokiaľ nás doma neustále niekto kritizuje, vyjadruje nesúhlas a podkopáva našu vyrovnanosť a dôveryhodnosť.


Naučíte sa ako pozitívne pôsobiť svojim zodpovedným jednaním a efektívnou komunikáciou, aby ste získali viac rešpektu a akceptácie od okolia a naučíte sa ako jednať s ľuďmi, ktorí sú iní ako vy. Posilníte svoju schopnosť kriticky myslieť a vyhodnocovať informácie. V osobitných prípadoch vám vieme stanoviť špeciálny postup, ktorý každému umožní napĺňať svoje ciele.

Komunikačné zručnosti v skupine

Počas kurzu tiež využívame AVS-technológiu, vďaka nej vieme zvýšiť vaše sebavedomie, pozornosť, pamäť, pohotovosť. Tiež je výborným pomocníkom pri zbavovaní stresu, vďaka čomu sa zvýšia a posilnia všetky vaše naučené schopnosti.


Ciele:


• Sebaúcta, sebavedomie, pozitívny prístup k životu, spoločenský protokol
• Sila reči tela a slova – základné predpoklady komunikácie, poruchy pri počúvaní a prijímaní informácii
• Asertivita, základné charakteristiky sociálneho správania, asertívna životná filozofia, asertívne schopnosti, zručnosti
• Konflikty a ich riešenie
• Seba prezentácia, pozornosť, záujem, dôvera.
• Motivácia, racionálne a emocionálne zložky
• Obchodná komunikácia, predaj, osobnosť predajcu, typológia zákazníkov
• Starostlivosť o zákazníkov, spôsoby budovania vzťahu so zákazníkom
• Obchodné jednanie a taktiky


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.