Ponúkame Vám odborné vzdelávacie kurzy a rekvalifikácie s profesionálnym lektorským vedením na celom území Slovenskej republiky. Sú výbornou voľbou pre nezamestnaných, ktorí hľadajú uplatnenie a potrebujú si doplniť vzdelanie, alebo sa rekvalifikovať. Vzdelávanie je v plnej výške hradené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Intenzívny jazykový kurz - angličtinaviac >>>
27.1.2020 - 21.2.2020
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

PC kurz - príprava na testy ECDL

V rámci evidencie na úrade práce môžete v súčasnosti využiť jedinečnú príležitosť zadarmo sa vzdelávať a pripraviť sa na všetky úskalia, ktoré môže nové zamestnanie vyžadovať. Pripravíme Vás na ECDL testy, kde získanie certifikátu predstavuje výraznú konkurenčnú výhodu pred tými uchádzačmi o zamestnanie, ktorí podobným certifikátom nedisponujú. Jedná sa o „vodičák na počítače“.


Do pozornosti dávame memorandum ITAS-RUZ-SISp k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti z 25.07.2016, ktoré si môžete pozrieť v archíve RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/9936/100483
(čas príspevku: 00:32:26)


Priemyselná revolúcia mení nároky firiem
"Slovenské firmy budú uchádzačom o prácu uznávať európsky vodičský preukaz
na počítače. Republiková únia zamestnávateľov sa aj týmto spôsobom pripravuje
na priemyselnú revolúciu. Manuálnu prácu vo fabrikách budú totiž stále viac
nahrádzať roboty a automatické linky. Ľudia bez vzdelania a najmä digitálnych
zručností si tak budú stále ťažšie hľadať prácu."


Vďaka tomuto vodičskému preukazu budete schopní zodpovedne povedať, že ste počítačovo gramotní. Nenechajte sa mýliť, v súčasnosti môžete mať totižto pocit, že každý človek, ktorý sedí hodiny za počítačom, vie si pustiť hru, hudbu, alebo video je tak počítačovo zdatný, že mu nesiahate ani po kolená. Nemusí to však byť absolútne žiadna pravda. Môže byť jednoznačne pravdou to, že takíto ľudia, sú v určitej oblasti veľmi skúsení, dokážu preliezať web ako hocikto iný, ale tieto znalosti a skúsenosti sú vo väčšine prípadov len veľmi úzko zamerané.Sociálne médiá na počítači

Počítač sa dá samozrejme využívať vo viacerých oblastiach, na komunikáciu, zábavu, ale taktiež pre prácu. Od zamestnávateľa určite nedostanete žiadne plusové body zato, že si viete na počítači púšťať hudbu a komunikovať s priateľmi. Naopak, tieto činnosti bývajú častokrát v pracovných počítačoch zablokované administrátorom a prístup k nim môže v určitých pracovných sférach znamenať ohrozenie bezpečnosti.


Ako si však vysvetliť formuláciu „Znalosť práce s počítačom“? Je vôbec možné relevantne na túto otázku odpovedať, zhrnúť predstavy všetkých zamestnávateľov do jedného koša?
Pred viac ako dvadsiatimi rokmi sa v škandinávskych krajinách, ktoré sú podľa nášho oboznámenia príkladom vysokej životnej úrovne a sociálneho štandardu podarilo definovať pojem „počítačová gramotnosť“. Jednoduchým spôsobom vymysleli ako zistiť, či uchádzač o zamestnanie je, alebo nie je počítačovo gramotný. Na základe toho vznikol koncept počítačovej gramotnosti ECDL (European Computer Driving Licence), v mimoeurópskych krajinách známy tiež ako ICDL (International Computer Driving Licence).

Počítačová gramotnosť

Príprava na tieto testy je výborným stimulom, ktorý vás systematicky naučí všetko, k čomu ste sa doteraz nedostali. Pritom jednoznačne platí, že „strach z poznania je horší, než poznanie samo“. Pokiaľ túto prekážku prekonáte, začnete vnímať informačné a komunikačné technológie z nového pohľadu, začnete skutočne vecne využívať ich výhody a veľmi často vďačne odbúrate svoje niekedy až sebe samými vnímané „sociálne vyčlenenie“ či už v rodine, alebo v práci. Tieto certifikáty majú navyše ďalšiu výhodu a tou je ich akceptovanie vo všetkých krajinách európskej únie, v Česku nevynímajúc, ba dokonca v krajinách ako Veľká Británia, Rakúsko a Nemecko vás zamestnávateľ pokiaľ nebudete vlastniť dostatočnú digitálnu kvalifikáciu, resp. pokiaľ nepredložíte niektorý z ECDL certifikátov nemusíte byť ani pozvaní na prijímací pohovor.


Na základe našich dlhoročných skúseností so zamestnávateľmi sme preto vybrali štyri najnevyhnutnejšie moduly ECDL potrebné pre prácu s počítačom, a na získanie výhody pri uplatnení sa na pracovnom trhu. Samozrejme v našej rozšírenej ponuke ponúkame prípravu na všetky moduly. Súčasťou prípravy sú aj ukážkové testy, ktoré sú určené na ilustráciu priebehu reálnych skúšok ECDL.Počítačová gramotnosť v praxi


Modul M2 Základy práce s počítačom:


• rozumieť základným pojmom, ktoré sa týkajú IKT, počítačov, príslušných zariadení a softvéru,
• spustiť a ukončiť prácu s počítačom,
• efektívne pracovať s pracovnou plochou počítača, využívať ikony a okná,
• prispôsobiť si základné nastavenia operačného systému a používať zabudované funkcie pomocníka,
• vytvoriť jednoduchý dokument a vytlačiť ho,
• orientovať sa v základných pojmoch správy súborov, vedieť efektívne usporiadať súbory a priečinky,
• rozumieť základným pojmom uchovávania údajov, využívať softvér na kompresiu a extrakciu veľkých súborov,
• rozumieť pojmom z oblasti počítačových sietí a možnosti prepájania zariadení, dokázať sa pripojiť do siete,
• chápať dôležitosť ochrany údajov a zariadení pre škodlivým softvérom (malvérom), ako aj význam zálohovania údajov,
• chápať súvislosti medzi ochranou životného prostredia a IT (green IT) a problematiku ochrany zdravia pri využívaní informačných technológií a ďalšie.Plocha počítača


Modul M3 Spracovanie textu:


• pracovať s dokumentmi a ukladať ich v rozličných formátoch,
• používať zabudované možnosti, ako sú funkcia pomocníka na zvýšenie produktivity,
• vytvárať a editovať malé textové dokumenty, ktoré bude môcť zdieľať a distribuovať,
• používať rozličné formáty dokumentov na ich vylepšenie pred ich distribúciou a bude poznať dobré zvyky pri výbere zodpovedajúcich spôsobov formátovania,
• vkladať tabuľky, obrázky a grafické objekty do dokumentov, 
• pripravovať dokumenty pre hromadnú korešpondenciu,
• prispôsobiť stránkovanie dokumentu, kontrolovať a opravovať pravopis pred finálnou tlačou dokumentov a ďalšie.Word prihláste sa na kurz


Modul M4 Tabuľkový kalkulátor:


• pracovať s pracovnými hárkami a ukladať ich v rozličných formátoch súborov,
• využívať zabudované možnosti na zvýšenie výkonnosti, ako je funkcia pomocníka,
• vkladať údaje do buniek a používať dobré zvyky pri vytváraní zoznamov. Vyberať, triediť a kopírovať, presúvať a mazať údaje,
• editovať riadky a stĺpce v pracovných hárkoch. Kopírovať, presúvať, mazať a vhodne premenovať pracovné hárky,
• tvoriť matematické a logické vzorce použitím štandardných funkcií tabuľkového kalkulátora. Používať dobré zvyky pri tvorbe vzorcov, poznať chybové hlásenia pre vzorce,
• formátovať čísla a textový obsah na pracovnom hárku,
• zvoliť, vytvoriť a formátovať grafy na zmysluplné zobrazenie informácií a ďalšie.
• nastaviť stránku pracovného hárku, skontrolovať a opraviť obsah hárku pred jeho finálnou tlačou.Príprava na ECDL M4


Modul M7 Základy práce online:


• rozumieť prezeraniu webových stránok a základným pojmom z oblasti bezpečnosti práce online, 
• používať webový prehliadač, zvládať nastavovanie parametrov prehliadača, používať záložky (bookmarks), získavať výstup z webu,
• efektívne vyhľadávať informácie v online prostredí a kriticky vyhodnotiť jej obsah,
• porozumieť pojmom z oblasti online (virtuálnych) komunít, komunikácie v počítačovej sieti v reálnom čase (online) vrátane elektronickej pošty (e-mailu),
• zasielať, prijímať elektronické správy a zvládať nastavovanie elektronickej pošty,
• organizovať a vyhľadávať elektronické správy a zvládať prácu s kalendármi a ďalšie.Príprava na ECDL M7


Prihláste sa na kurz vo svojom meste:
Ak ste nenašli svoje miesto bydliska v aktuálnych termínoch, kontaktujte nás prosím, ďakujeme.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2020 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.