Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

Kurz opatrovania detí, RE-PAS+viac >>>
6.7.2021 - 16.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Antistres koučing

Všetci sa v živote dostávame do bodu, kedy obvyklé jednoduché riešenia nefungujú, a čím viac sa snažíme, tým akoby sa všetko ešte viac komplikovalo. Najmä vo vzťahoch, či už osobných alebo pracovných sa môžeme dostávať do bodu, z ktorého akoby nebolo úniku.


Príbeh manažéra

„Všetko v mojom živote som podriadil kariére a snahe dostať sa čo najvyššie. Od detstva mi imponovalo šéfovanie, sníval som o živote v blahobyte, luxuse so všetkým, čo k tomu patrí, veď to nakoniec poznáte z filmov... A venoval som tomu všetko moje úsilie. Vysoká škola, práca, kariérny postup, všetko išlo ako po masle, nikde nebol žiadny problém. Až som sa dostal na svoju vysnívanú pozíciu. Zhodou okolností sa práve v začiatkoch môjho pôsobenia v manažérskej funkcii v našej firme realizoval preventívny zdravotný skríning so sledovaním vplyvu frustrácie, stresu a stresovej záťaže na zdravotný stav – test HRV – variability srdcovej frekvencie. Keďže som bol v tom čase jeden z najmladších manažérov (34 rokov) a cítil som sa skvelo, samozrejme som s nadšením súhlasil a nechal som sa otestovať. Výsledky testu sa úplne zhodovali s mojim zdravotným stavom a prístroje tiež vykazovali zhodu veku s fyziologickým stavom organizmu, t.j. potvrdili okrem iného aj môj vek 34 rokov. Stretnutia, mítingy, dlhé hodiny v práci, nie vždy spolupracujúci kolegovia sa však začali podpisovať na tom, že realita sa zrazu nezhodovala s tým krásnym snom, aký som si predstavoval. O rok neskôr pri opätovnom skríningu zdravotného stavu, som ustrnul a nechcel som veriť vlastným očiam. Fyziologicky som počas jedného kalendárneho roka zostarol o 20 rokov. Prístroje mi namerali 54 rokov, hrôza. Je to vôbec možné, za taký krátky čas? Napriek tomu som to bral na ľahkú váhu, bagatelizoval, môj život bežal ako predtým... O ďalší rok som sa merania opäť zúčastnil a nato prišiel kolaps, infarkt myokardu, oprávnene, test HRV vykázal môj vek na 74 rokov, pričom reálne som mal iba 36. Našťastie vďaka rýchlemu zásahu a pomoci som to prežil a podarilo sa mi zotaviť, ale na návrat do funkcie už radšej nechcem ani len pomyslieť.“

Manažér stres


Ako je možné, že človek, ktorý po celý život po niečom túži a vzápätí ako to dosiahne, začne sa mu rozpadať celý svet?

Odpoveď našli poprední svetoví vedci spolu s Dr. Bruce Lipton, tá je skrytá v našich bunkách, predovšetkým v bunkových membránach a v kódoch našej DNA. Informácie stresu, ktoré si odovzdávame z generácie na generáciu, sú ako nainštalované programy v počítači –  vírusy, rovnako ako v operačnom systéme. Postupom času, ako rastieme, dospievame a starneme naberáme na seba stále viac úloh a zodpovednosti sa začne spúšťať stále viac predinštalovaných programov, ktoré môžu navzájom kolidovať až nastane pád systému. Postupný, neviditeľný, ale neskutočne zákerný systém automatických programov, tzv. vzorcov správania, ktoré máme v sebe zdedené po našich predkoch a získané počas života od počatia až do súčasnosti. Poviete si, ako je to možné? Jednoducho. Každý človek vo svojom živote prežíva určité momenty a chvíle, kedy je v stave ohrozenia, či už ide o život, strach z nedostatku peňazí, stratu lásky, rozvod, neveru alebo sa jedná „len o nejakú banalitu, ktorá nás hlboko raní“. Náš autonómny nervový systém v podstate nerozlišuje, reaguje rovnakým mechanizmom stresovej reakcie, tzv. aktivizáciou osi HPA, jednoducho začne vykazovať stres – realizovať automatický program, aby sa pred ohrozujúcou situáciou ochránil. Lenže stres, vzorce správania a automatické programy inštalované a získané v stredoveku nám v dnešnej informačnej dobe pravdepodobne sotva pomáhajú, skôr naopak. A keďže sa všetky tieto mechanizmy odohrávajú mimo našu vedomú kontrolu, nepodliehajú riadeniu rozumu, ale sú v našom podvedomí, ktoré nedokážeme priamo ovládať, nastáva problém. Rovnako ako keď sedíte v aute na diaľnici a pred vami začnú autá húfne brzdiť a svietiť brzdovými svetlami. Jednáte podvedome, automaticky dupnete na brzdu, aby ste zabránili kolízii. Pretože, keby ste jednali vedome a preberali jednotlivé kroky rozumovo a postupne: „aha auto predomnou brzdí, treba dať nohu na brzdu, stlačiť ju do takej miery, aby som nedostal šmyk a tak podobne“, už by ste dávno mali zdemolované svoje auto. S určitým nadnesením môžeme povedať, že pri nesprávnom automatickom naprogramovaní dupnete na plyn a show sa môže začať. Presne tak reagoval náš manažér. Oživoval staré skryté programy vo svojom podvedomí a spúšťal stresovú reakciu vo svojom organizme, ktorá ho dohnala na pokraj života a smrti.

Autopilot
Program „Antistres koučing“ je jedinečný tým, že vďaka nemu môžete všetky svoje „naprogramovania“ odstrániť. Problémy, s ktorými sa v živote bežne stretávate odídu, odinštalujú sa a už nikdy sa nevrátia. V spolupráci s Doc. MUDr. Pavlom Stejskalom, CSc sme ešte v roku 2013 uskutočnili merania HRV na prístroji DIANS PF8, ktorý je využívaný v klinickej i výskumnej praxi. Práve týmto testom prešiel aj náš manažér, jeho životný príbeh sme vám priblížili. Zaujímavou skutočnosťou je, že pri aplikácii nášho antistres koučingu sa prakticky nezmení srdcová frekvencia, ale dychová frekvencia sa spontánne a veľmi výrazne spomaľuje a zároveň dochádza k preukázateľne  výraznému nárastu aktivity ANS.

Antistres koučing HRV vysledky
Hodnoty v prvom riadku tabuľky sú výsledky testovania jedinca pred aplikáciou antistres koučingu. Údaje v druhom riadku poskytujú obraz o zmene, ktorá nastala po aplikácii programu antistres koučingu. Dychová frekvencia sa znížila na sotva merateľných 3,7 dychu za minútu a spektrálny výkon ANS sa takmer zdvojnásobil a to v rekordnom čase.


Všimnite si obrázky z jednotlivých meraní. Prvý je realizovaný v čase o 16:05.

Meranie stresu pred koučingom
Druhý obrázok je z času testovania o 16:46, a to je už aj po aplikácii antistres koučingu. Zreteľne môžete sledovať zvýšenú aktivitu ANS a zníženú aktivitu dychovej frekvencie.

Meranie stresu po koučingu
Od roku 2013 sme získali veľa cenných skúseností s týmto programom a pozitívnych ohlasov našich klientov. Na objektivizovanie údajov pracujeme tiež s certifikovaným HRV prístrojom vyvinutým Prof. Danevom MD PhD. DSc s názvom Dantest Medeia QHRV System.

 

Prihláste sa na individuálny koučing hneď teraz na telefónnom čísle: 0905 639 570 Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.