Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Cenník testovania ICDL

Testovanie ECDL


Produkt

Popis

Cena v €

Skúška ECDL

Jednotlivá skúška za jeden modul.

20,00


Index ECDL

Neprenosný doklad, ktorého platnosť začína dňom vykonania prvej skúšky. Skúšky sa môžu vykonávať v ľubovoľnom poradí, v jednom alebo viacerých akreditovaných testovacích centrách. Do indexu sa zapisujú iba úspešne vykonané skúšky.

Index sa odporúča vybrať podľa predpokladaného počtu, alebo skladby modulov, z ktorých plánuje uchádzač vykonať skúšky.

Doklad je možné zakúpiť iba v akreditovaných testovacích centrách. Centrá indexy zakupujú v kancelárii ECDL.

 

Typ indexu

Popis

Cena v €

Index ECDL Profile

Oprávnenie vykonať skúšky z ľubovoľného počtu modulov. Platí až 4 roky. V prípade vyššieho počtu skúšok ako 7 sa index bezplatne rozširuje o vložený list.

30,00

Index ECDL Quatro

Oprávnenie vykonať skúšky zo štyroch ľubovoľných modulov. Index platí 3 roky.

26,00

Index ECDL Single

Oprávnenie vykonať skúšku z jedného ľubovoľného modulu. Index platí 1 rok.

12,00

 

Index ICDL


Certifikát ECDL


Typ certifikátu

Popis

Cena v €

CERTP

Certifikát ECDL Profile

4,00

DUPL

Duplikát dokladu ECDL

4,00

 ECDL Certificate


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.