Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Informácie k skúškam

Overovanie znalostí a zručností nadobudnutých v konkrétnej tematickej oblasti IT sa vykonáva prostredníctvom testu. Skúšky tvoria výlučne praktické otázky a úlohy. Skúška sa vykonáva v slovenskom jazyku.


Základné pravidlá pre uskutočňovanie testovania:

• Testovanie uchádzačov o certifikáty v systéme ECDL sa riadi smernicou "Procedúra testovania uchádzačov o Certifikát ECDL v SR".

 

• Vykonávané testy ECDL losuje systém IS ECDL/SK na základe elektronickej požiadavky od vedúceho testovania.

 

• Báza otázok a testov je neverejná, prístup majú len pre oprávnené osoby.

 

• ATC nesmie umožniť absolvovanie testovania ECDL v danom termíne uchádzačovi, ktorý má k vedúcemu testovania daného termínu osobný alebo inak blízky vzťah, alebo ho vedúci testovania pripravoval na testovanie ECDL a je teda potenciálne nebezpečenstvo, že by nemusela byť zachovaná objektivita vedenia testov. Ak k takejto situácii došlo zavinením centra, musí ponúknuť uchádzačovi náhradné riešenie.

 

• Každý test podľa sylabov ECDL musí byť ukončený do 45 minút a test podľa sylabov ECDL Advanced do 60 minút. Testy ukončené po časovom limite budú prehlásené za neplatné. V prípade výpadku elektrickej energie alebo inej závažnej nepredvídanej poruchy pracovnej stanice má vedúci testovania právo predĺžiť trvanie testu o čas poruchy.

 

• Uchádzač má právo absolvovať test z modulu systému ECDL v ľubovoľnom ATC. Každý modul môže absolvovať v inom ATC, prípadne aj v zahraničných testovacích centrách.

 

• Uchádzač môže absolvovať testy z viacerých modulov v jednom termíne a v poradí, ktoré si určí, ak to vyhlásený termín umožňuje.

 

• Vedúci testovania je povinný zaznamenať všetky významné problémy a udalosti z priebehu testovania do "Protokolu o vykonaní testov ECDL".

 

AVS Nové Technológie, s.r.o.

Akreditované testovacie centrum


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.