Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

Kurz opatrovania, RE-PAS+viac >>>
10.5.2021 - 17.6.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Softvérové prostredie schválené pre skúšky

Softvérovým prostredím sa označuje kombinácia softvéru, na ktorom sa vykonávajú konkrétne praktické testy. Texty zadaných úloh sú v slovenskom jazyku. V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný prehľad akreditovaného softvéru.

 

Modul

Názov

Softvérová platforma

M2

Základy práce s počítačom

Windows 10 a Prieskumník

M3

Spracovanie textu

Office 2016

M4

Tabuľkový kalkulátor

Office 2016

M5

Používanie databáz

Office 2016

M6

Prezentácia

Office 2016

M7

Základy práce online

Office 2016 a Mozilla Firefox

M12

Kybernetická bezpečnosť

MS Defender, Mozilla Firefox, IE, 7-zip a Office 2016

 

 MS Office


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.