Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

V súšasnej dobe nepripravujeme žiadny kurz v tejto kategorii. Pozrite si

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov - Mentálne mapovanie

Mapovanie myšlienok prebúdza kreativitu, zlepšuje pamäť, pomáha meniť život tvorivým myslením k lepšiemu. Je to moderný  nástroj  zameraný na  premýšľanie, podporuje myšlienkovú analýzu, syntézu, podporuje rozvoj predstavivosti, zvyšuje výkonnosť, koncentráciu a pamäť. Pomáha rozvíjať vnútorný potenciál pedagogického zamestnanca i žiaka.

 

Nekonečná sila mozgu a potenciál ľudskej mysle

Obdivovaní géniovia – používali schopnosti, ktoré sú dané do vienka každému. Prečo je 95% ľudí nespokojných so svojimi psychickými schopnosťami?

 

Mozog a jeho úžasná anatomicko-fyziologická stavba


Z posledných výskumov vyplynulo, že v mozgu sa nachádza presne toľko neurónov ako hviezd v Mliečnej dráhe. Napriek svojej zložitosti by sa neurón zmestil na špičku ihly. Multipolárny neurón a dendrity vychádzajúce z jadra bunky tvoria inšpiratívnu základňu pre tvorbu myšlienkových máp. Neuróny svojim tvarom pripomínajú maličké chobotničky, ktoré majú desiatky či stovky až tisícky chápadiel.


 Mozgové neuróny

 

Čím častejšie opakujeme rovnaké vzorce myslenia, tým rýchlejšia je cesta prechodu impulzov. Je dokázané, že každý neurón v ľudskom mozgu má k dispozícii toľko možných spojení, ako číslo jedna + 28 núl. Keďže takýto potenciál má každý neurón, iba veľmi ťažko si dokážeme predstaviť, čo všetko zvládne celý mozog. Ak by sme chceli zapísať celkový počet možných kombinácií dostaneme číslo jedna + 10 a pol milióna kilometrov núl. Ľudský mozog má neobmedzené možnosti!


Myšlienkové mapy sú zrkadlom lúčovitého myslenia. Predstava lúčovitého myslenia odráža vnútornú štruktúru mozgu a procesy, ktoré v ňom prebiehajú, podporuje a posilňuje prirodzené fungovanie mozgu (pamäť, kreativitu, učenie, zapamätávanie a premýšľanie) a dodáva mu silu a výkonnosť.
Tvorba mapy vyžaduje synergické premýšľanie „celým mozgom“ – to odráža výbušnú povahu neurónov, ktoré sa spájajú pri myslení krížom-krážom cez celú hlavu, ako hľadajú nové spojenia.

 

Mentálne myšlienky


Geštalt – tendencia mozgu doplňovať

Mozog hľadá opakujúce sa vzory a celistvé tvary. Väčšina ľudí má pri počítaní „jedna“, „dva“, „tri“.... nutkanie doplniť číslo „štyri“.
Podobne, ako keď niekto povie: „musím ti povedať fantastickú správu ....... do kelu, teraz mi došlo, že to nesmiem nikomu hovoriť“;  v duchu budeme túžiť po dokončení.
Táto tendencia dopĺňania sa nazýva geštalt – vrodený pud vypĺňať prázdne miesta novými slovami a obrazmi pomáhajú uspokojiť myšlienkové mapy. Ponúkajú nekonečný rad asociačných „háčikov“, ktoré pomôžu preskúmať každú myšlienku, či otázku, ktorá sa nám zrodí v hlave.

 

Lineárne poznámky

Mozog nepracuje lineárne, ale napriek tomu svetu vládnu lineárne záznamy. Naučili sme sa zaznamenávať svoje myšlienky chronologicky tak, ako prichádzajú, často mechanicky, bez premýšľania.

Písanie poznámok mnohých nudí, považujú to za stratený čas, bolí ich z toho hlava. 95% študentov  píše poznámky jednou farbou, čo zvyšuje pocit jednotvárnosti a monotónnosti.

A čo robí mozog, keď sa nudí? Najskôr vypne príjem, potom sa vypne úplne, a zaspí. Takto to skutočne funguje – stačí sa pozrieť na študujúcich v knižniciach po celom svete. Čo tam robí polovica ľudí? Spí!

Schopnosť koncentrácie sa postupne vytráca – mozog sa búri proti zlému zaobchádzaniu a my si prestávame veriť, lebo si informácie stále horšie zapamätávame a získavame odpor k učeniu. Čím tvrdšie pracujeme, tým je to horšie, lebo ideme nevedomky sami proti sebe.

 

Lineárne slová

 Tri „P“ – myšlienkových máp:


„prijatie myšlienkovej mapy“ – znamená odložiť všetky predsudky o vlastných obmedzeniach,

„použitie myšlienkovej mapy“ – znamená nakresliť okolo stovky myšlienkových máp podľa stanovených, pravidiel, až sa pre nás stanú úplne prirodzeným spôsobom organizovania myšlienok,

„prispôsobenie myšlienkovej mapy“ – znamená pokračovať samostatne v práci na myšlienkových mapách, uplatňovať svoju kreativitu a používať myšlienkové mapovanie.

Myšlienkové mapovanie podporuje logické a obrazové usporiadanie poznatkov a vedomostí, kreativitu učiteľov i žiakov, rozvíja vnútorný potenciál a učenie bez „mučenia“.

Myšlienkové mapy


Naučte sa s nami naplno využívať potenciál svojej mysle prostredníctvom myšlienkového mapovania. Či už pracujete ako pedagóg, alebo hľadáte spôsoby na zlepšenie seba, svojej výkonnosti, tvorivosti, či chcete nájsť skryté rezervy v svojom tíme spolupracovníkov – myšlienkové mapovanie je inovatívny program vhodný práve pre vás.


Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o akreditácii číslo: 1346/2014 – KV je vzdelávanie možné v zmysle § 42 ods. 4 písm. d) zákona poskytovať pre:

- Učiteľ pre primárne vzdelávanie
- Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
- Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
- Učiteľ jazykovej školy

 

Miesto a termín realizácie:
Podľa dohody, v priestoroch našej firmy, v priestoroch školy.
Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné
Počet kreditov: 10 
Počet vyuč. hodín: 40 (prezenčne 32 a distančne 8)
 

 

                                                                                                    Tešíme sa na stretnutie s Vami.
                                                                                                PhDr. Anna Pecháčková, konateľka          
                                                                                                 Psychologička a psychoterapeutka
                                                                                                    Licencia č.70273/4-D-00273
                                                                                         Slovenská komora psychológov a SKIZPALT

 


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2020 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.