Ponúkame Vám odborné vzdelávanie, kurzy, rekvalifikácie, akreditované programy a aktualizačné kreditové vzdelávanie. Stretnete sa s našim tímom profesionálnych lektorov s bohatou praxou a lektorskými skúsenosťami. Odštartujte s nami svoj kariérny rast, alebo zmeňte zamestnanie. Rozvíjajte svoje vedomosti, mentálne schopnosti a získajte nové možnosti uplatnenia.

Kurz opatrovania detí, RE-PAS+viac >>>
6.7.2021 - 16.8.2021
prihlaste sa na kurz

KONTAKT
facebook Email LinkedIn

Kurz opatrovania

Vzdelávací program akreditovaný MPSVaR SR


Vykonávame na základe udelenej akreditácie zo dňa 26.10.2009 Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, číslo 26901/2009 v zmysle zákona NR SR  448/2008 Z.z. o sociálnych  službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Kurz Opatrovania


Učebný plán podľa udelenej akreditácie

Teoretická príprava s praktickými cvičeniami 152 vyučovacích hodín. Prax so stážou na pracovisku v celkovom počte 80 vyučovacích hodín, v zariadení sociálnych služieb, alebo v zdravotníckom zariadení na základe výberu účastníka kurzu je zabezpečená vzdelávacou spoločnosťou. Trvanie vzdelávacieho programu: 232 vyučovacích hodín. Ukončenie akreditovaného programu: záverečná skúška a vydanie osvedčenia a potvrdenia o absolvovaní vzdelávacieho programu platného vo všetkých krajinách Európskej únie.

 

Obsah kurzu podľa platnej akreditácie 26901/2009:
• komunikácia a etika v opatrovateľstve
• komunikácia s klientom
• psychológia a patopsychológia
• zásady racionálnej výživy, životospráva
• sociálne a právne normy
• anatómia a fyziológia ľudského tela
• prvá pomoc
• prevencia, hygiena, epidemiológia
• základy fyzioterapie
• opatrovateľské techniky
• opatrovanie pri systémových ochoreniach
• starostlivosť o umierajúceho
• opatrovanie v detskom veku
• odborná stáž - prax

 

Kurz opatrovania starostlivosť


Cieľ

Mnohí absolventi našich kurzov sa úprimne tešili z nových poznatkov a nadobudnutých vedomostí a schopností nakoľko si uvedomovali, že všetky informácie môžu využiť nielen v oblasti práce, ale aj vo svojej rodine pri mnohých neočakávaných situáciách, ktoré môžu nastať v ich živote. Opatrovateľ vstupuje aktívne do prostredia svojho klienta, často aj celej rodiny. Preto je našim cieľom, aby absolventi našich kurzov opatrovania boli odborne a prakticky spôsobilí vykonávať kvalifikovanú prácu opatrovateľ - opatrovateľka. Sú profesionálne spôsobilí poskytovať opatrovanie osobám odkázaným na pomoc pri základných životných potrebách, v domácom prostredí občana, ale aj v zariadeniach sociálnych služieb. Ovládajú problematiku opatrovateľskej starostlivosti, sú empatickí, taktní, rozvážni. Ku klientovi pristupujú v súlade so zásadami etiky, morálky pri opatere starých ľudí či zdravotne postihnutých osôb.

 

Účastníkom našich kurzov opatrovania garantujemeGarancia zamestnania uplatnenie sa v danej profesii na Slovensku v Rakúsku a v Nemecku.

Viac informácií o kurze nájdete tu.


Prihláste sa na kurz vo svojom meste:

Rekvalifikačné kurzy opatrovania realizujeme po celom Slovensku.

Ak ste nenašli svoje miesto bydliska v aktuálnych termínoch, kontaktujte nás, ďakujeme.

Vzdelávací program - kurz opatrovania - rekvalifikačný kurzPočet vyuč. hodínČasový harmonogram Miesto  konania
Kurz opatrovania, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Považská Bystrica
Kurz opatrovania, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Žilina
Kurz opatrovania, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Nitra
Kurz opatrovania, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Pezinok
Kurz opatrovania, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Banská Štiavnica
Kurz opatrovania, RE-PAS+
6.7.2021 - 16.8.2021
232-
prihláste sa
Martin
* Zľava pre žiakov a študentov.


Čo vás zaujíma?
Chcete, aby sme vám poskytli podrobnejšie informácie? O kurze v oblasti:
Vaše meno a priezvisko*
Váš telefón:*
Váš email:
      AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica, tel.: 0905 639 570, 0904 351 783, email:   www.avsnt.sk
©2001-2021 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o.