Firemné vzdelávanie

Zlepšite svojich zamestnancov a využívajte naplno ich schopnosti. Naučte sa rozpoznať ich silné stránky. Majte správnych ľudí na správnych miestach.

Podnikové vzdelávanie a rast spoločnosti

Podnikové vzdelávanie je stále dôležité pre neustály rast každej spoločnosti. Investovať do  zamestnancov, ktorí nielenže tvoria kapitál, ale zároveň sú aj súčasťou bohatstva firmy sa vždy mnohonásobne vráti. Zotrvávať na jednej úrovni si v súčasnoti nemôže dovoliť ani zamestnanec ani zamestnávateľ. Tlak na proces postupného zdokonaľovania, na vysoký výkon, na inovačné schopnosti firmy to dnes už neumožňuje.

Menia sa systémy uplatňované pri prijímaní zamestnancov. Do popredia sa dostávajú charakteristiky týkajúce sa možností a schopností zamestnanca, komunikácie, húževnatosti, optimizmu, prispôsobivosti, iniciatívnosti, vcítenia sa do druchých, využívania schopnosti presviedčať. Formovanie imidžu podniku sa uskutočňuje prostredníctvom imidžu zamestnancov. Ľudské zdroje sú významnými realizátormi stratégie podniku.

Požiadavky na inovácie vyžadujú vysoký stupeň prispôsobivosti, kreativity, individuálnej iniciatívy, vzájomnej spolupráce na úrovni pracovných kolektívov aj v rámci jednotlivých oddelení firmy.

Firemné vzdelávanie i s AVS

Tréningy pre vás môžeme realizovať vo vašej firme alebo kdekoľvek na Slovensku i s AVS technológiou, naši lektori sú flexibilní a profesionálne zdatní vo svojom obore.

Firemné vzdelávanie

Firemné vzdelávanie na mieru

Tematické a obsahové zameranie tréningu prispôsobíme vašim potrebám. Dohodneme spolu cenové podmienky a dáme vám množstevné zľavy.

Chcete sa vzdelávať vo vašej firme, alebo dáte prednosť vzdelávaniu v sídle našej spoločnosti? Máte špeciálne požiadavky pre jednotlivé skupiny svojich zamestnancov? Potrebujete individuálny koučing? Chcete využiť benefity našej vzdelávacej spoločnosti?

Podľa potreby môžeme školiť malé skupinky, jedného zamestnanca i väčšie skupiny.

Prihlásiť sa môžete spolu s vašimi zamestnancami samozrejme aj do priebežne otváraných kurzov, ktoré sú určené pre širokú verejnosť.

Kontaktujte nás ohľadom vašich požiadaviek. Prekonzultujeme všetko, čo chcete dosiahnuť a zlepšiť. Doladíme program obsahovo i časovo, nastavíme vám firemné vzdelávanie presne na mieru. Dohodneme formu spätnej väzby a výstupy.

Napíšte nám

Vytvoríme vzdelávanie pre vašu firmu na mieru.

Povinné polia sú označené *

4 + 6 =