Jazykové vzdelávanie s AVS

Čím sa odlišujeme od iných jazykových škôl?

Systémom výučby. Tento systém výučby aplikujeme od roku 2001. Na základe dosahovaných študijných výsledkov a pozitívnej odozvy študentov sa stal našou tradíciou. Naše motto znie: “Naučiť vás viac za kratší čas!” Naše špecifické jazykové vzdelávanie sa odvíja od najnovších vedeckých poznatkov, ktoré sme zakomponovali do systému výučby. Podporujeme prirodzené schopnosti a talent ľudí naučiť sa akýkoľvek jazyk, ktorým sa hovorí na našej planéte.

Čo patrí do nášho systému jazykového vzdelávania?

Jedinečná kombinácia dvoch foriem výučby. Tieto podporujú a posilňujú prirodzené fungovanie mozgu, vnútornú štruktúru mozgu a procesy, ktoré v ňom prebiehajú,. Ponúkajú mozgu na spracovanie nekonečný rad asociačných „háčikov“, ktoré umožnia preskúmať a uložiť všetky prijímané informácie. Toto je veľmi dôležité najmä pre získanie porozumenia cudzej reči.

Neodmysliteľnou súčasťou výučby jazykov sú tzv. náčuvové hodiny. Tieto hodiny patria do systému podvedomého učenia sa. Podvedomá forma učenia disponuje neuveriteľnou kapacitou. Je oveľa výkonnejšia, ak ju porovnávame s vedomou formou učenia.
Na podvedomej úrovni je mozog schopný spracovávať až 11 tisíc bitov informácii za sekundu. Pri vedomej forme učenia mozog spracuje za sekundu iba 7 informácii. Musíte uznať, že ten rozdiel je obrovský.

Je ešte niečo, čo je dôležité pri podvedomej forme učenia sa?

Áno. Účastníci jazykového vzdelávania majú podporu AVS technológie – audiovizuálnej stimulácie. AVS je dokonca súčasťou názvu našej vzdelávacej spoločnosti AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE. Umožňuje rýchle učenie sa na podvedomej úrovni. Odbúrava stres, podporuje fixáciu informácii a schopnosť porozumieť cudziemu jazyku a tým samozrejme začať rýchlejšie komunikovať. Podporí váš potenciál, naplno využíva kapacity vašej mysle a mozgu. Ak hľadáte spôsob ako zlepšiť seba, svoju výkonnosť, tvorivosť, či ak chcete objaviť svoje skryté rezervy, je to vynikajúci pomocník.

Jazykové vzdelávanie podvedomou formou

Príjemná, pohodlná a rýchla forma podvedomého učenia.

Čo používame na overenie efektivity a spoľahlivosti našej výučby?

Počas náčuvových hodín zisťujeme do akej miery účastníci porozumeli cudziemu jazyku pomocou špeciálnych nahrávok bez prekladu. Je to dôležitá spätná väzba. Poskytuje informáciu účastníkom i lektorovi o tom ako napredujú, ako ďaleko pokročili. Každý cudzí jazyk, ktorým chcete začať hovoriť, musíte mať v prvom rade veľmi dobre „napočúvaný“, aby ste boli schopní mu porozumieť. Náčuvové hodiny sú preto veľmi dôležitou súčasťou výučby.

Hovorili sme už, že naše jazykové vzdelávanie pozostáva z kombinácie dvoch jedinečných foriem výučby. Čo je tou druhou formou výučby?

Do nášho systému jazykového vzdelávania neoddeliteľne patria tzv. konverzačné hodiny. Pri konverzačných hodinách využívame vedomú formu učenia sa. Sú veľmi dôležité, umožňujú správne analyzovať a triediť informácie, ukladať informácie podľa logického kľúča a priraďovať ich do uceleného rámca. Sú to hodiny plné aktívnej komunikácie, vzájomnej interakcie medzi účastníkmi. Zábavnými formami inšpirujeme účastníkov k efektívnemu používaniu jazyka, k pochopeniu podstaty, štruktúry, gramatiky jazyka a k odbúraniu zábran.

V čom spočíva význam konverzačných hodín?

Konverzačné hodiny založené na vedomom učení umožňujú účastníkom porozumieť cudziemu jazyku predovšetkým na rozumovej úrovni. Poskytujú priestor pre správne používanie gramatiky pri konverzácii medzi účastníkmi. Zdokonaľujú schopnosti účastníkov vyjadriť sa v cudzom jazyku. Umožňujú precvičovať si správnu výslovnosť, používať správne prízvuk, intonáciu a pod.

Výučba cudzích jazykov

Konverzačné hodiny sú rovnako dôležité ako hodiny s AVS.

Ako vyzerá jeden vyučovací deň intenzívneho jazykového vzdelávania?

Pri intenzívnych jazykových kurzoch sa učíte denne, osem vyučovacích hodín. Harmonogram dňa podporuje vaše sústredenie, pozornosť. Práve systém výučby, vás udrží v aktivite, pohotovosti a sviežosti po celý vyučovací deň. Na tomto základe taktiež výrazne rastie efektivita vyučovania, čo sa prejaví na vašich výsledkoch.

Počas dňa sa dvakrát vystriedajú dve formy výučby. Najskôr absolvujete konverzačnú hodinu v trvaní 90 minút. Po prestávke výučba pokračuje a nasleduje náčuvová hodina, ktorá taktiež trvá 90 minút. A už je čas na obed. Po obede príde na rad opäť konverzačná hodina a záver dňa je venovaný náčuvu. Čas pri tomto systéme výučby beží veľmi rýchlo.

Ukážka striedania konverzačných vyučovacích hodín s náčuvom a s AVS

01

Konverzačné hodiny, interaktívna forma – vedomá úroveň učenia

Vyučovacie hodiny sú zamerané predovšetkým na konverzáciu, odbúranie zábran a na bezprostrednú komunikáciu v cudzom jazyku. Umožnia vám na rozumovej úrovni chápať cudzí jazyk, jeho zvláštnosti a pravidlá. Počas týchto hodín si cibríte svoje rečové a vyjadrovacie schopnosti. Popri tom sa venujeme aj gramatike, získate tak všetky potrebné zručnosti týkajúce sa výslovnosti, čítania, písania pod.

Tieto hodiny sú veľmi dôležité a sú neodmysliteľnou súčasťou výučby, základom pre dosiahnutie požadovaných výsledkov.

Jazyková škola konverzačné hodiny

02

Náčuvové hodiny s AVS, porozumenie jazyku – podvedomá úroveň učenia

“Špecifické cudzojazyčné jazykové prostredie” –  hodiny, ktoré označujeme ako náčuvy s AVS, v hladine alfa a theta podporujú rýchle porozumenie reči, superlearning. Pri počúvaní konverzačných textov s prekladom spolu s AVS sú veľkou výhodou tieto skutočnosti. Po prvé, učíte sa rozumieť a myslieť v cudzom jazyku. Po druhé, podvedomá myseľ je schopná ukladať všetky prijaté informácie. Po tretie, kapacita spracovania informácií podvedomej mysle je 11000 Bit/sekundu. Po štvrté, počas náčuvov ste uvoľnení, maximálne relaxovaní. Po piate, čerpáte energiu, oddychujete a absorbujete mnohonásobne viac učiva. Po šieste, počas hodiny na základe spätnej väzby si overíte mieru svojho porozumenia. Po siedme, počas relaxu získate motiváciu pre ďalšiu prácu.

Intenzita výučby má takú silu, že účastníci našich kurzov nám „hlásia“ – „že sa im v noci sníva v cudzom jazyku“.

Cudzí jazyk s AVS

Jazyková škola s AVS – výhody

Podvedomé učenie a tzv. mimovoľné zapamätávanie je pre mozog celkom prirodzený stav. Avšak pre takýto stav podvedomého učenia je potrebné vytvoriť vhodné podmienky. Zabezpečiť nastavenie organizmu na podvedomé prijímanie informácií, optimálne naladenie. V našom systéme výučby to vieme zaručiť špeciálnymi učebnými programami s AVS zameranými na učenie sa jazykov, s ktorými dosiahnete intenzívne, rýchle a efektívne učenie, plné podvedomé sústredenie mysle.

Náčuvy s AVS podporujú rýchle porozumenie a pochopenie jazyka cez konverzačné texty s prekladom. Celú atmosféru učenia príjemne dolaďuje aj hudba v jednotlivých častiach hodiny. V úvode sa zrelaxujete, odbúra sa vaše napätie. Je to časový priestor určený na oddych, ktorý je nutný po vedomom učení sa počas konverzačnej hodiny, ktorá je zameraná na podanie výkonu. Psychické preladenie v úvode vám umožní prijať oveľa viac učiva, ktoré sa preberá v časti označovanej ako jadro hodiny. V poslednej časti náčuvovej prebieha aktivizácia účastníkov. Má za cieľ zabezpečiť, aby ste mohli podávať výkony v ďalšom programe. Okrem toho vás nabije energiou a získate chuť do ďalšej práce. Lektor jazyka sa empaticky stará o to, čo práve v danej chvíli potrebujete. Zabezpečuje, aby priebeh náčuvov a témy náčuvov boli v súlade s vašimi požiadavkami i s učebným plánom.

Nemalou výhodou toho, že sa učíte v stave uvoľnenia je aj to, že sa zvyšuje vaša kapacita pre príjem informácií, ale aj duševná pohoda. AVS vám poskytne odpočinok, ktorý sa vyrovná hodinám spánku, zlepší vašu náladu, odbúra stres, navodí celkový vnútorný pokoj, vyrovnanosť, zvýši psychickú odolnosť, optimizmus. Dokonca trénuje aj mozog a telo na relaxáciu. Je celkom možné, že si na kurze vypestujete tzv. relaxačný návyk.

Cudzie jazyky s AVS

O to, aby váš mozog fungoval optimálne po celý deň jazykového vzdelávania, a bol schopný prijímať a zapamätávať si všetky poskytnuté informácie sa postará audiovizuálna stimulácia. Z výučby odídete (aj po 8 hodinách) nielen obohatení o nové vedomosti, ale aj celkovo odpočinutí.

Výučba cudzích jazykov 

V našej ponuke jazykových kurzov si môžete zvoliť intenzitu vzdelávania. Najdlhšie a najintenzívnejšie sú 20-dňové kurzy. Potom je možné absolvovať 15 dňové intenzívne kurzy. Veľmi efektívne sú tiež víkendové kurzy. Ak chcete, môžete uprednostniť týždenný intenzívny jazykový pobyt. Ak vám viac vyhovuje výučba cudzích jazykov v týždni, tak si vyberte z ponuky, kde sme pre vás pripravili priestor pre učenie dvakrát v týždni po dve hodiny. Chceme, aby ste si vybrali presne to, čo vám najviac vyhovuje.

Absolvovaný počet dní intenzívnej výučby sa výrazne odzrkadľuje na výsledkoch. Ak máte dostatok času na absolvovanie intenzívnej formy výučby (zväčša sú to intenzívne jazykové kurzy cez úrad práce, zdarma) je ideálne absolvovať 20-dňový kurz. Ak ste evidovaní na úrade práce máte jedinečnú možnosť využiť čas a absolvovať intenzívny 20-dňový kurz počas pracovných dní od 8.00 do 14.30 hod.

Treba jednoznačne povedať, že práve z časových dôvodov väčšina ľudí a firiem preferuje víkendové a pobytové jazykové vzdelávanie.

Na záver kurzu, na základe testu a zhodnotenia vašich jazykových schopností lektorom, získate Osvedčenie o absolvovaní kurzu s uvedením jazykovej úrovne.

Ako učíme cudzie jazyky rýchlejšie a efektívnejšie?

Už 20 rokov využívame jedinečný systém výučby jazykov, ktorý pozostáva zo striedania klasických vyučovacích hodín s hodinami s AVS prepojenými s „cudzojazyčným jazykovým prostredím“. Prepojenie a striedanie konverzačných hodín (vedomá úroveň učenia) s náčuvovými hodinami s AVS (podvedomá úroveň učenia) a vzájomné dopĺňanie sa týchto dvoch typov vyučovacích hodín umožňuje účastníkom rýchle napredovanie v jazyku. Je veľmi dôležitým faktorom pre úspešnosť jazykového vzdelávania.

Základom pre komunikáciu je porozumenie. Vďaka nemu sme schopní reagovať na to, čo sme počuli, vyjadriť svoj názor, skrátka spolu rozprávať. Pre každú reč je charakteristické, že je nezameniteľná, má svoje osobitosti, zvláštnosti, melódiu a pod. Cudzí jazyk má svoje špecifiká, preto je nevyhnutné, aby ich váš mozog správne analyzoval. Potrebujete si vytvoriť systém na detekciu signálov. Preto je také dôležité, aby ste mali jazyk dobre napočúvaný, cez naše „špecifické cudzojazyčné jazykové prostredie”. Iba tak nastane porozumenie a následne je možná aj konverzácia. Základom úspechu pri učení sa každej reči je, porozumieť jej už pri počutí.

 

Jazykové kurzy