Kurzy cez úrad práce

Kurzy cez úrad práce – Zručnosti pre trh práce

Od 08.04.2024 je spustený nový národný projekt “Zručnosti pre trh práce”, v rámci ktorého je možné bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie resp. rekvalifikáciu. Ide o prvý projekt, ktorý je zameraný rovnako pre tých, ktorí sú evidovaní na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie, tak i pre tých, ktorí sú v pracovnom pomere.

Všetky nižšie uvedené informácie k projektu: “Zručnosti pre trh práce” sú pravidelne aktualizované

Posledná aktualizácia prebehla dňa 04.06.2024.

Rozcestník

Uchádzač o zamestnanie

Som uchádzač o zamestnanie - UoZ

Nezamestnaná osoba vedená na úrade práce.

Záujemca o zamestnanie

Som záujemca o zamestnanie - ZoZ

Zamestnanec, rodič na materskej / rodičovskej dovolenke.

Som evidovaný nezamestnaný – UoZ

Ako môžem získať kurz zdarma?

Ak ste evidovaní na úrade práce môžete požiadať o poskytnutie príspevku na rekvalifikáciu a absolvovať celé vzdelávanie zdarma. Kurzy sú úradom práce preplácané v rámci projektu: “Zručnosti pre trh práce” do 31.01.2026. V našej vzdelávacej spoločnosti si môžete nechať úradom práce preplatiť všetky produkty, ktoré máme aktuálne v ponuke. Ako poskytovateľ kurzov spolupracujeme s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny na území celého Slovenska. Popri evidencii na úrade práce môžete mať uzavretú dohodu o pracovnej činnosti a i tak absolvovať sa bezplatné vzdelávanie.

Čo mi úrad práce preplatí?

Po preukázaní, že ste absolvovali celé vzdelávanie vám úrad práce preplatí všetky náklady za celý kurz.

V prípade, že ste znevýhodnený uchádzač o zamestnanie dostanete ešte peniaze naviac.

Ako môžem dostať viac peňazí?

Po skončení vzdelávania predložíte žiadosť o úhradu príspevkov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrad práce vám preplatí celé školenie vo výške 100 %. V prípade, že ste absolvovali  znevýhodnený uchádzač o zamestnanie dostanete naviac príspevok na cestovné a stravné vo výške 0,95 eur za hodinu a to až do maximálnej možnej výšky 190 eur.

To znamená, že vám úrad práce nielenže zaplatí celé vzdelávanie, ale naviac dostanete príspevok na ďalšie výdavky s ním spojené.

Kedy dostanem príspevok na cestovné a stravné?

Príspevok na cestovné a stravné úrad práce vypláca po predložení vašej žiadosti úradu práce o preplatenie nákladov spojených so školením do 30 dní od jeho ukončenia.

Mám záruku, že mi bude vzdelávanie preplatené?

Na príspevok nie je právny nárok. Ale ak vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vami predloženú požiadavku na rekvalifikáciu schváli, uzatvorí s vami dohodu. Po uzatvorení dohody môžete absolvovať bezplatné vzdelávanie.

Existujú cenové limity?

Úrady práce preplácajú v rámci projektu: “Zručnosti pre trh práce” pre UoZ rekvalifikácie do maximálnej výšky 900 eur.

Koľko kurzov môžem absolvovať?

Každý môže byť do projektu “Zručnosti pre trh práce” zaradený maximálne dva krát. Podporené však môžu byť iba také rekvalifikácie, ktoré na seba nadväzujú. V prípade, že chcete požiadať opätovne o príspevok na školenie je potrebné, aby ste mali prvé školenie ukončené a rovnako tak všetky záväzky z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce.

Ako dlho musím byť v evidencii úradu práce, aby som mohol požiadať o bezplatné vzdelávanie?

Ihneď po zaevidovaní sa na úrade práce ako UoZ.

Kurzy cez úrad práce - Bratislava

Vzdelávať sa môžete vo viacerých mestách Slovenska. Napr. aj v Bratislave.

 Aký je postup pre získanie kurzu zdarma?

  1. Vyberte si kurz
  2. Prihláste sa na konkrétny čas a dátum prostredníctvom našej web stránky
  3. Po obdržaní prihlášky vám vystavíme v originále tlačivo “Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o zabezpečenie rekvalifikácie” spolu s ďalšími podpornými dokumentami potrebnými pre úrad práce, aby vám bol kurz schválený.
  4. Potvrdenie a podklady vám následne zašleme poštou na adresu vášho bydliska.
  5. Požiadavku je potrebné predložiť na schválenie minimálne 31 dní pred začiatkom vzdelávania príslušnému úradu práce.
  6. Po schválení požiadavky vás úrad práce vyzve na podpis dohody.
  7. Po podpise dohody ste povinní vzdelávacej inštitúcií odovzdať vzdelávací poukaz a špecifikáciu zrealizovanej rekvalifikácie predtým než nastúpite na bezplatné vzdelávanie.

Môžem o bezplatné vzdelávanie požiadať aj elektronicky?

Áno, v prípade projektu zručnosti pre trh práce je možné podať požiadavku osobne, poštou, prípadne elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk avšak je nutné, aby bola požiadavka podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), k čomu je potrebné aby ste mali občiansky vydaný po 20.07.2021 inak certifikát na kvalifikovaný elektronický podpis je na vašom občianskom preukaze neplatný.

Zároveň odporúčame, aby ste požiadavku vždy podali osobne na úrade práce, nakoľko v prípade akejkoľvek chyby pri elektronickom podaní bude vaša žiadosť automaticky zamietnutá!

Je potrebné zaplatiť zálohu?

Nie. V prípade, že máte záujem o preplatenie kurzu cez úrad práce, nie je u nás potrebné platiť žiadne zálohové platby.

Ak mi úrad práce bezplatné vzdelávanie neschváli, môžem kurz absolvovať?

Áno, aj v prípade, že vám rekvalifikácia nebude preplatená úradom práce, je možné školenie absolvovať. V takom prípade je nutné hradiť si všetky náklady samostatne.

Môžem dostať zľavu?

V prípade, že ste si podávali prihlášku a mali ste záujem, aby vám bol kurz preplatený úradom práce a vaša požiadavka nebola schválená, dostanete od nás na daný termín bonus v podobe 40% zľavy z ceny.

Prihlasovací bonus

S nami máte bonus, aj keď vám úrad práce kurz nepreplatí.

Čo ak počas kurzu ukončím evidenciu na úrade práce?

Počas celého kurzu musíte byť evidovaní na úrade práce. Iba ak sa počas kurzu zamestnáte na pracovnú zmluvu, je možné týmto dňom podpísania pracovnej zmluvy kurz predčasne ukončiť. Úrad práce vám vyplatí náklady spojené s kurzom za absolvované dni.  V prípade uzavretia  dohody o vykonaní práce, je potrebné pokračovať v kurze, nakoľko zostávate v evidencii úradu práce a pri podpise dohody ste sa zaviazali, že na kurz nastúpite aj ho celý budete absolvovať.

Aké vzdelávanie si u vás môžem nechať preplatiť úradom práce?

 

Preplatenie rekvalifikačného kurzu úradom práce

Rekvalifikácie sú vhodné ak potrebujete zmenu kariéry, alebo sa chcete špecializovať v inej oblasti než v tej, ktorú máte vyštudovanú. Pomôžeme vám získať potrebné znalosti a kvalifikáciu, ktoré vám umožnia sa posunúť vpred vo vašej kariére i živote. Po absolvovaní získate získate oprávnenie spolu s osvedčením na jej vykonávanie.

Rekvalifikácie

Preplatenie jazykového kurzu úradom práce

Preplatenie jazykového kurzu úradom práce je skvelý spôsob ako investovať do svojho osobného a profesionálneho rozvoja. Naše školenia sú navrhnuté tak, aby vám poskytli dôkladné vzdelanie a prax potrebné na ovládnutie cudzieho jazyka. Vďaka AVS Technológií sa naviac rýchlosť učenia cudzích jazykov oproti bežným metódam zvyšuje.

Náš program jazykových kurzov je pestrý a prispôsobiteľný vašim potrebám a pre všetky úrovnostné kategórie.

Jazykové kurzy s AVS

Preplatenie počítačového kurzu úradom práce

S rozvojom technológií sa zvyšuje dopyt po ľuďoch so schopnosťami v oblasti IT. Naše počítačové kurzy vám pomôžu získať počítačové zručnosti a znalosti, či už ide o základy práce s počítačom, alebo zvýšiť svoju produktivitu. Naše počítačové kurzy so zameraním na balík Microsoft Office sú presne to, čo potrebujete.

Microsoft Office je nevyhnutný nástroj pre väčšinu profesionálnych i osobných úloh a preto je dôležité mať solídne vlastnosti v jeho aplikáciách ako sú Excel, Word, PowerPoint a Outlook. U nás nájdete komplexné vzdelávanie a prax potrebnú na efektívne využívanie týchto nástrojov.

Počítačové kurzy

Preplatenie soft skills kurzov úradom práce

Soft Skills sú nevyhnutné zručnosti, ktoré nie je možné nahradiť technickými znalosťami. Zahŕňajú komunikačné schopnosti, vedenie, tímovú spoluprácu, riadenie času, kreativitu a ďalšie. S týmito zručnosťami budete schopní efektívne komunikovať s kolegami, nadriadenými, riešiť konflikty a viesť tímy a dosahovať svoje ciele.

Kurzy sú vedené skúsenými trénermi, ktorí vám poskytnú cenné rady a spätnú väzbu pri vašom rozvoji.

Soft Skills

Preplatenie kurzu úrad práce

Až do 31.01.2026 je tu jedinečná možnosť, ako môžete získať novú kvalifikáciu, príadne nové zručnosti a vašim cielom nemusí byť sa len zamestnať, ale aj naštartovať kariérny rast. Ak ste v evidencii máte veľkú výhodu a tou je dostatok času na absolvovanie vzdelávania.

Zároveň nezáleží na tom, či ste absolventom, alebo dlhodobo nezamestnaní, prípadne len hľadáte ako sa zlepšiť vo svojich zručnostiach. Naše školenia sú navrhnuté tak, aby vám pomohli dosiahnuť vaše ciele. Sme presvedčení, že investícia do vzdelania a odbornej prípravy je kľúčom k úspechu na trhu práce, a sme tu pre to, aby sme vám pomohli na vašej ceste.

Ako môžem získať viac informácií o projekte: “Zručnosti pre trh práce”?

Viac informácií a podklady k projektu: “Zručnosti pre trh práce” môžete získať na stránke ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Kde získam informácie ako sa prihlásiť na kurz?

Pokiaľ máte nejasnosti ohľadom prihlásenia sa na konkrétne vzdelávanie, môžete využiť našu sekciu rýchlych odpovedí FAQ. Tiež nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky, prípadne e-mailom. Formulár spolu s kontaktnými údajmi nájdete v kontaktoch.