Jazykové kurzy

Jazyková škola s AVS

  • Zvládnete učivo jedného roka za 20 dní cez intenzívny program
  • Začnete myslieť v cudzom jazyku
  • Zažijete “cudzojazyčné prostredie” bez vycestovania do zahraničia – z pohodlia domova
  • Začnete pohotovo a bez zábran komunikovať
  • Získajte osvedčenie

Viac informácií o výučbe

Striedanie hodín počas výučby:

1. Konverzácia a gramatika

Speaking

2. Psychowalkman AVS

Cudzojazyčné prostredie

Nastavte si výučbu podľa seba*:

*Jednotlivé nastavenia sa môžu pri každom vzdelávacom programe líšiť

Forma výučby

Prezenčne | Online

}

Ako často sa chcete učiť?

Intenzívne | Polointenzívne

Kurzy zdarma cez ÚPSVaR

Projekt Zručnosti pre trh práce

Pohľad do našich jazykových školení

Konverzácia

Klasická hodina – konverzácie a gramatika

Jazykový kurz
Posluch cudzí jazyk

Podvedomé učenie – cudzojazyčné prostredie