Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikácie na základe akreditácie

  • Získajte kvalifikáciu
  • Nadobudnite nové vedomosti a zručnosti
  • Praxujte v zariadení
  • Uplatnite sa

Nastavte si výučbu podľa seba*:

*Jednotlivé nastavenia sa môžu pri každom vzdelávacom programe líšiť

Forma výučby

Prezenčne | Online

Platba na splátky

}

Ako často sa chcete učiť?

Intenzívne | Cez víkend

Kurzy zdarma cez ÚPSVaR

Pre uchádzačov o zamestnanie i záujemcov o zamestnanie

Mesto, kde sa chcete učiť

Pohľad do našich rekvalifikačných školení

Kurz opatrovania detí AVSNT
Kurz opatrovania prvá pomoc AVSNT
Kurz opatrovania AVSNT