Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikácie na základe akreditácie

  • Získajte kvalifikáciu
  • Nadobudnite nové vedomosti a zručnosti
  • Praxujte v zariadení
  • Uplatnite sa

Nastavte si výučbu podľa seba*:

*Jednotlivé nastavenia sa môžu pri každom vzdelávacom programe líšiť

Forma výučby

Prezenčne | Online

Platba na splátky

}

Ako často sa chcete učiť?

Intenzívne | Cez víkend

Kurzy zdarma cez ÚPSVaR

Projekt Zručnosti pre trh práce

Mesto, kde sa chcete učiť

Pohľad do našich rekvalifikačných školení

Kurz opatrovania detí AVSNT
Kurz opatrovania prvá pomoc AVSNT
Kurz opatrovania AVSNT