Nestrať prácu vzdelávaj sa cez  ÚPSVaR

Upozornenie!

Kurzy cez úrad práce musia byť ukončené ku dňu 16.10.2023. Vzhľadom k uvedenému, i k vyčerpaným finančným prostriedkom úradov, nie je už možné v súčasnom období, až do odvolania vystavovať tlačivá pre žiadateľov o preplatenie kurzov cez úrady práce. 

Kurzy cez úrad práce ponúkajú v roku 2023 jedinečnú možnosť, ako absolvovať kurz zdarma pre tých, ktorí pracujú, majú živnosť, svoju firmu a chcú si urobiť  kurz, ktorý im rozšíri pracovné príležitosti. Je to možné v rámci projektu “Nestrať prácu – vzdelávaj sa!” 

Cieľom je, aby ste získali nové lepšie zamestnanie, udržali si to zamestnanie v ktorom ste, rekvalifikovali sa, dovzdelávali sa, k čomu vám môže dopomôcť práve kvalitný kurz. Našou prioritou je, aby ste si z našich kurzov odniesli čo najviac vedomostí a praktických skúseností, ktoré môžete následne zužitkovať v pracovnom procese.

Som záujemca o zamestnanie – ZoZ

Ako môžem získať kurz zdarma?

V prvom kroku je potrebné zaregistrovať sa na úrade práce ako záujemca o zamestnanie (ZoZ) v meste svojho trvalého bydliska. V druhom kroku je potrebné prihlásiť sa na kurz, o ktorý máte záujem. Na základe vašej prihlášky vám elektronicky alebo poštou zašleme k danému kurzu všetky potrebné doklady, ktoré je nutné predložiť na úrad práce.

Môžem získať kurz zdarma zo zahraničia?

Vzdelávanie môžete absolvovať iba ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a miesto realizácie vzdelávania musí byť taktiež na území Slovenskej republiky.

Bude mi vždy kurz preplatený?

Na kurz nie je právny nárok a nemusí byť automaticky každému schválený.

V prípade, že vám úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku na kurz schváli, uzatvorí s vami dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie. Bez uzatvorenia dohody s úradom práce nie je možné žiadať o preplatenie kurzu.

Koľko kurzov môžem absolvovať?

V súčasnosti je možné absolvovať iba jeden kurz v rámci projektu.

Nestrať prácu vzdelávaj sa

Vzdelávať sa môžete z celého Slovenska – naživo online.

Aký je postup pre získanie kurzu zdarma?

 1. Zaregistrujte sa na úrade práce ako záujemca o zamestnanie ZoZ.
 2. Vyberte si kurz.
 3. Prihláste sa na kurz.
 4. Po obdržaní prihlášky vám vystavíme tlačivá “Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie ZoZ” Časť 2. – ktorú vypĺňa poskytovateľ vzdelávania spolu s ďalšími podpornými dokumentami potrebnými pre úrad práce.
 5. Požiadavku a podklady vám zašleme poštou na adresu vášho bydliska.
 6. Požiadavku na kurz je potrebné predložiť na schválenie úradu práce minimálne 22 dní pred začiatkom kurzu.
 7. Úrad práce vás vyzve na podpis dohody po schválení príspevku na kurz.

Je potrebné zaplatiť zálohu na kurz?

Nie. V prípade, že máte záujem o preplatenie kurzu cez úrad práce, nie je potrebné platiť žiadne zálohové platby.

Ak mi úrad práce kurz neschváli, musím platiť storno poplatok?

Nie. Nakoľko neplatíte zálohu, neplatíte ani storno poplatok.

Môžem kurz absolvovať v prípade, že mi úrad práce kurz nepreplatí?

Áno, aj v prípade, že vám kurz nebude preplatený úradom práce, je možné školenie absolvovať. V takom prípade dostávate od  nás 10% zľavu.

Prihlasovací bonus

S nami máte bonus, aj keď vám úrad práce kurz nepreplatí.

Čo je súčasťou žiadosti ZoZ, ktorú podávate na úrad práce?

Ako ZoZ v časti 1. žiadosti uvediete, aké vzdelávanie požadujete a zdôvodníte zrozumiteľne, konkrétne ako vám vzdelávanie bude prospešné:

 1. Akým spôsobom vám absolvovanie vzdelávania pomože ako ZoZ uplatniť sa/udržať sa na trhu práce.
 2. Ako sa lepšie prispôsobíte zmenám na trhu práce, ako vám vzdelávanie pomože udržať si pracovnú pozíciu.
 3. Ako by vašu profesiu mohlo ohroziť neabsolovovanie vzdelávania.
 4. Aké je vaše prepojenie medzi požadovaným vzdelávaním a vašou cielenou profesiou.
 5. Aké je vaše prepojenie medzi vašou cielenou profesiou a aktuálnou situáciiou na trhu práce.
 6. Aké sú vaše predpoklady na vykonávanie cielenej profesie.

Aké máte rekvalifikačné kurzy?

Rekvalifikácie

Aké ďalšie kurzy ponúkate?

Jazykové kurzy s AVS

Počítačové kurzy

Soft Skills kurzy

Nestrať prácu vzdelávaj sa kurzy zdarma cez úrad práce

Sú unikátnou možnosťou, ako môžete získať novú kvalifikáciu alebo nové zručnosti, o ktoré máte záujem.

Kde môžem získať viac informácií o projekte?

Viac informácií o projekte pre vzdelávania záujemcov o zamestnanie: “Nestrať prácu – vzdelávaj sa” môžete získať na stránke ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

Kde získam informácie ako sa prihlásiť na kurz?

Pokiaľ máte nejasnosti ohľadom prihlásenia sa na kurz, môžete využiť našu sekciu rýchlych odpovedí FAQ. Tiež nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky, prípadne e-mailom. Formulár spolu s kontaktnými údajmi nájdete v kontaktoch.