O nás

O nás – manažment

PhDr. Tomáš Pecháček

PhDr. Tomáš Pecháček

Manažér a akreditovaný skúšobný komisár ECDL

PhDr. Anna Pecháčková

PhDr. Anna Pecháčková

Konateľka

Predstavenie

Sme rodinná firma. Spolu sme stáli pri jej zrode, ale aj pri formovaní jednotlivých programov, ktoré sa postupne vyvíjali tak, ako aj my v procese zmien a výziev, ktoré nám prichádzali do života. To, že Vám ponúkame rýchle učenie a využívanie AVS technológie nie je vôbec náhoda. Začiatky nášho systému vzdelávania môžeme datovať do obdobia okolo roku 1993, kedy som ho začala testovať a aplikovať na sebe. Od zakúpenia aparatúry AVS v roku 2000 sme postupne nachádzali spôsob ako všetky súčasti spolu zladiť, zosystematizovať a vzájomne prepojiť, aby tvorili jednoliaty celok.

Od roku 2001 sme zaviedli tento systém výučby do programu vzdelávacej spoločnosti a tiež do výučby cudzích jazykov. Praxou a skúsenosťami prechádzal procesom neustáleho vylepšovania a zdokonaľovania. V roku 2006 sme v rámci inovácií začlenili do procesu výučby špeciálne učebné materiály. V roku 2007 prešla spoločnosť zo živnosti transformáciou do spoločnosti s ručením obmedzeným.

Vo firme pôsobím ako konateľka, garant mnohých projektov realizovaných v priebehu rokov, ale aj ako lektorka v oblasti Soft Skills. Moje začiatky siahajú v tejto oblasti do roku 1984, kedy som absolvovala svoj prvý výcvik v asertivite.

Pôsobím ako lektorka a trénerka pre stres manažment, komunikačné, osobnostné, manažérske zručnosti. Uplatnenie AVS technológie má v týchto vzdelávacích programoch široké využitie a opodstatnenie.

A prečo sme rodinná firma? Do fungovania firmy sa aktívne zapájal ako spolupracovník, podporovateľ a inovátor už počas absolvovania vysokej školy syn – Tomáš. Po skončení štúdií sa plne etabloval ako manažér, IT technik. Zastrešuje všetko okolo počítačov, sieťovania, počítačových kurzov, ich vybavenia a technického zabezpečenia. Tým, že vyrastal v počítačovom prostredí, dá sa povedať, že je s počítačovým svetom priam zrastený. Ako skúšobný komisár vedie naše akreditované testovacie centrum ECDL/ICDL.

Máme s tréningami a školeniami rôzneho typu viac ako dvadsaťročné skúsenosti. Spolupracujeme s tímom lektorov, v ktorom máme nielen starších trénerov s bohatou praxou, ale aj mladých lektorov s tým správnym prístupom a motiváciou. Ponúkame Vám kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu a zároveň moderné metódy a postupy spolu s podpornou funkciou technológie audiovizuálnej stimulácie – AVS.

Vzdelávanie orientujeme na získanie zážitku, na živú interakciu s lektorom v reálnom čase pri prezenčnej i online forme. Zažijete rôzne formy tréningových aktivít, nácvikov, riešení prípadových štúdií či modelových situácií. Budete vtiahnutí do živej diskusie, vyskúšate si skúšobné testy a úlohy.

S technológiou AVS získate vedomosti jednoduchšie, ľahšie si upevníte nové poznatky. Audiovizuálna stimulácia umožňuje rýchle učenie, odbúrava stres, podporuje Váš rozvoj, zvyšuje Vaše kapacity a možnosti, Váš potenciál. Viac informácii o technológii nájdete tu.

Ak hľadáte spôsob ako zlepšiť seba, svoju výkonnosť, tvorivosť, či ak chcete objaviť svoje skryté rezervy ste tu správne. Našou prioritou sú Vaše nové vedomosti, Vaša spokojnosť a samozrejme kvalita a efektívnosť ponúkaných služieb.

Naše programy prispôsobujeme dobe, neustále vylepšujeme. Chceme byť bližšie k Vám, aby sme lepšie mohli naplniť Vaše potreby. Školenia, kurzy a tréningy realizujeme v rámci celého Slovenska. Kontaktujte nás, radi Vám pripravíme program v súlade s Vašimi predstavami.

PhDr. Anna Pecháčková

Pečate

AVSNT Pečať Bonity
AVSNT Pečať spoľahlivosti
AVSNT Pečať finančnej stability

O našich kurzoch v číslach

Viac než 20 rokov skúseností

Spokojných absolventov

Miest, kde prebiehajú školenia