Soft Skills

Mäkké zručnosti

  • Soft Skills training
  • Soft Skills vs Hard Skills
  • Soft Skills školenie

 

Špeciálne doplnkové programy počas výučby*:

*Platí iba pre určité typy kurzov

Zvýšenie sebavedomia s AVS

Posilnenie kreativity s AVS

Nastavte si výučbu podľa seba*:

*Jednotlivé nastavenia sa môžu pri každom vzdelávacom programe líšiť

Forma výučby

Prezenčne | Online

Mesto, kde sa chcete učiť

Kurz zdarma cez ÚPSVaR

Projekt Zručnosti pre trh práce

Pohľad do našich Soft Skills školení

Soft Skill training AVSNT
Komunikačné zručnosti AVSNT
Komunikačné zručnosti kurz AVSNT