Kurz komunikácie

Úspech komunikácie máte vo svojich rukách.

Doplnkové hodiny:

Psychowalkman AVS

Zvýšenie sebavedomia, kreativity i osobnej príťažlivosti

Prihlásenie cez telefón

Iba v pracovnom čase
+421 904 351 783

Adresy miest výučby

Adresy pre jednotlivé lokality nájdete v kontaktoch *
* V prípade zmeny vás budeme informovať

Kurz komunikácie

Ako môžem mať úspešnú komunikáciu vo svojich rukách? Kurz komunikácie vedený formou intenzívneho tréningu vás presvedčí o tejto pravde. Komunikačné zručnosti sú pre úspešnú kariéru čoraz dôležitejšie. Komunikácia je pritom neoddeliteľnou súčasťou života a zasahuje úplne do všetkých  životných oblastí.

Na kurze zistíte, že neexistuje možnosť, pri ktorej by ste mohli nekomunikovať. Naučíte sa správne chápať a interpretovať neverbálnu a verbálnu komunikáciu. Zistíte ako pôsobíte a ovplyvňujete svojou komunikáciou druhých. Na praktických príkladoch si natrénujete efektívne formy komunikácie a zlepšíte prejavy neverbálnej i verbálnej komunikácie. Zistíte, čo o sebe prezrádzate prostredníctvom vyjadrovania a reči vášho tela.

Asertívna komunikácia

Neoddeliteľnou súčasťou kurzu komunikácie je asertívna komunikácia. Test asertivity vás oboznámi akú úroveň asertivity využívate v živote. Získate prehľad o základných charakteristikách sociálneho správania nielen teoreticky, ale aj prakticky vo vzťahu k sebe a pri uplatňovaní svojho správania. Získate informácie, ktoré sú základom asertivity. Patria sem asertívne práva a asertívna životná filozofia. Naučíte sa uplatňovať asertivitu v praxi a využívať asertívne schopnosti a zručnosti. Dokážete používať asertívne techniky a asertívny komunikačný štýl.

Komunikácia na pracovisku a asertivita

Univerzálne platí pre všetky sféry, že dôležitou súčasťou komunikácie je budovanie vzťahov. Kurz komunikácie vás nasmeruje k tomu, aby ste dokázali  svojim konštruktívnym jednaním a efektívnou komunikáciou pôsobiť na ľudí tak, aby ste získali viac rešpektu a akceptácie. Naučíte sa jednať s ľuďmi, ktorí sú iní ako vy. Ako vychádzať s tými, s ktorými si "nerozumiete". Posilníte svoju schopnosť kriticky myslieť a vyhodnocovať informácie.

Nadobudnete praktické komunikačné zručnosti, ktoré môžete účinne využívať pri riadení a vedení ľudí. A pretože aj výkony pracovníkov priamo závisia od "kultúry" komunikácie na pracovisku, základnou zručnosťou každého úspešného manažéra je venovať až 70% pracovného času komunikácii v tíme. Nahliadnete aj do komunikačnej teórie, ktorá vám z pohľadu transakčnej analýzy poskytne nový rozmer pre uplatňovanie komunikácie v praxi.  Osvojíte si postupy, techniky a získate tipy pre ľahšiu a úspešnejšiu komunikáciu.

Rámcový obsah kurzu komunikácie a asertivity realizovaný formou tréningu:

 • Komunikácia a jej základné predpoklady
 • Komunikačné zručnosti, aktívne počúvanie, oceňovfanie, zvládanie kritiky, dávanie kritiky
 • Neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia
 • 10 falošných predstáv o komunikácii
 • Aktívne počúvanie, spätná väzba, "ja výrok", zásady pri spätnej väzbe, formy spätnej väzby, 4 „P“ spätnej väzby
 • Poruchy komunikácie pri počúvaní myšlienok, poruchy pri vyjadrovaní myšlienok
 • 10 typov osobnosti v komunikácii
 • Asertivita, asertívne práva, charakteristiky sociálneho správania, asertívne schopnosti a techniky
 • Schopnosť povedať nie
 • Štyri základné komunikačné štýly
 • Čo je dôležité vedieť pri rozhovore
 • Základné chyby pri reagovaní na kritiku
 • Sebavedomie je naše presvedčenie o sebe
 • Začarovaný kruh málo sebavedomého človeka
 • Efektívna komunikácia na pracovisku
 • Štádiá rozvoja konfliktu
 • Klasifikácia konfliktov, riešenie konfliktov
 • 15 zásad konštruktívneho riešenia konfliktov
 • Čo je užitočné vedieť pri riešení konfliktov, subjektívne riešenie konfliktov, záporné dôsledky konfliktov

V súčasnej dobe sme svedkami toho, že sa vývoj technológií rúti rýchlym tempom vpred. V dôsledku toho dochádza aj k zmenám v komunikácii medzi ľuďmi.

Stále viac sa dostávajú do popredia sociálne siete, elektronické zariadenia, ktoré umožňujú komunikáciu na diaľku, ale na úkor osobného kontaktu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že to zjednodušuje interakciu medzi ľuďmi. Určite vo vzťahu k rýchlosti a času. Prináša to taktiež reálne problémy  ľuďom, ktorí uviazli vo virtuálnom svete. Rastie počet tých, ktorí nezvládajú osobný kontakt, a všetko čo ku kvalitnej osobnej komunikácii patrí.

Tento kurz je určený aj tým, ktorí sa ocitli v takejto virtuálnej slučke, ale samozrejme všetkým, ktorí chcú pochopiť dôležité roviny komunikácie, ale zároveň sa chcú stať dobrým nielen komunikátorom, ale i poslucháčom.

Počas kurzu tiež podľa potreby a záujmu účastníkov využívame AVS technológiu, vďaka ktorej vás zbavíme stresu, dodáme vám energiu a vitalitu, zvýšime vaše sebavedomie, pozornosť, pamäť, pohotovosť k akcii. Tiež je výborným pomocníkom pre posilnenie a kotvenie všetkých získaných informácií v pamäti.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Kurz komunikácie”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *