Stres manažment

Ako zvládať stres? Dozviete sa základe testu HRV presne a objektívne mieru vášho stresu na úrovni psychiky i  fyziológie tela. Hrozí vám syndróm vyhorenia?

Doplnkové hodiny:

Psychowalkman AVS

Zvýšenie sebavedomia, kreativity i osobnej príťažlivosti

Prihlásenie cez telefón

Iba v pracovnom čase
+421 904 351 783

Adresy miest výučby

Adresy pre jednotlivé lokality nájdete v kontaktoch *
* V prípade zmeny vás budeme informovať

Stres manažment

Ako zistíte, že stres vám prerastá cez hlavu? Typické je ak: pri nepatrnom podnete nastupuje aktivizácia stresovej reakcie a reakcia je neprimerane silná, intenzívna. A na druhej strane zotavenie nastupuje oveľa pomalšie, vznikajú rôzne ťažkosti až dlhodobé poškodenie zdravia.

Spoľahlivú a objektívnu informáciu o strese vo vašom organizme získate na kurze meraním psychofyziologického stresu testom variavility srdcovej frekvencie (HRV).

Syndróm vyhorenia

Ak sa dlhodobo pohybujete v stresovej situácii, či ste v distrese, t. j. patologicky pôsobiaci stres, s veľkou pravdepodobnosťou ste ohrození aj nebezpečenstvom psychického vyhorenia, najmä ak ste intenzívne zaujatí svojou prácou, máte vysoké ciele, očakávania a výkonovú motiváciu a pracujete s ľuďmi a ste s nimi v priamom a častom osobnom kontakte.

Na druhej strane nie každý stresový stav musí dôjsť do fázy celkového vyčerpania, do syndrómu vyhorenia. Zároveň ale, ak vašej práci naviac chýba zmysluplnosť a prekážky sa zdajú byť nezvládnuteľné určite sa k syndrómu vyhorenia prepracujete.

Otestujte sa! Hrozí vám syndróm vyhorenia?

 1. Ste príliš oddaní tomu, čo robíte?
 2. Ste nadšení svojou prácou?
 3. Ste plní energie, ktorú do svojej práce investujete?
 4. Pracujete príliš usilovne?
 5. Ide vám o to, aby vaša práca bola dobrá a úspešná?
 6. Dobrovoľne sa vzdávate niektorých vecí, aby ste robili to, čo robíte?
 7. Máte minimálne záujmy mimo pracovných?
 8. Myslíte si, že ste na pracovisku nenahraditeľní?
 9. Myslíte si, že vás sa syndróm vyhorenia v žiadnom prípade nedotýka?
 10. Trápite sa otázkami typu: “Čo robím zle?, Čo by som mal urobiť, aby to bolo lepšie?”

Stres na pracovisku

Zažívate stres na pracovisku? Chcete zvládnuť viac práce, povinností, ale máte čoraz menej času?  Prežívate stále napätie v očakávaní toho, čo bude? Dennodenne ste vystavovaní novým a náročným úlohám?

Stresom sa súčasný manažér vyhne iba ťažko. Ako z tohto začarovaného kruhu von? Cestou je program stres manažment.

Ak nie je možné zo života vylúčiť stres, je nutné po prvé, naučiť sa eliminovať jeho škodlivé účinky na únosnú mieru. Po druhé, učiť sa zvládať stresové situácie, s ktorými sa v pracovnom i osobnom živote stretávate. Po tretie, čo je ideálne riešenie odstrániť príčiny stresových situácií, tzv. "spúšťače stresu". Vaše podvedomie je často naprogramované na ohrozenie. Očakáva negatívne situácie, a tak vytvára podmienky pre psychickú a fyzickú záťaž.

Absolvujte kurz a uvedomíte si vlastné reakcie na stres, súvislosti medzi psychickým a telesným prežívaním spôsobeným stresom. Naučíte sa "vypnúť" a tiež ako načerpať nové sily. Zvýšite svoju psychickú kondíciu. Ochránite sa pred "burn out" - vyhorením. Získate pocit kontroly nad svojim vlastným životom.

Otestujte si podmienky na pracovisku. Je vaše pracovisko rizikové pre vznik syndrómu vyhorenia?

 1. Aká je miera slobody a kontroly?  Sloboda je tam, kde sú vytvorené podmienky na tvorivé riešenie úloh. Kontrola funguje tam, kde je dobrá spätná väzba. Ale vám nie je dobre, ak nemáte takmer žiadnu voľnosť rozhodovania, ale ani vtedy, ak máte slobody a voľnosti priveľa, že až neviete, čo s ňou. To isté platí aj pre kontrolu.
 2. Aká je autorita?  Centralizuje sa autorita? Je v rukách jedného indivídua, ktorý vystupuje ako všemocný, či bezmocný, alebo je tam prílišné rozdelenie autority?  Z toho môžu prameniť aj konflikty medzi formálnou a osobnou autoritou. Pracovníci si vždy viac vážia toho, kto má prirodzenú autoritu, bez ohľadu na to, kto ju má oficiálne.
 3. Aká je miera zodpovednosti? Máte dostatok prostriedkov potrebných na zodpovedné realizovanie úloh?
 4. Dochádza k neplneniu úloh, najmä dlhodobých?
 5. Aké sú vaše očakávania?  Sú na vašom pracovisku presne stanovené podmienky? Viete, čo sa od vás očakáva? Sú na vedúcich pozíciách ľudia schopní viesť a riadiť tím? Máte vytvorené potrebné podmienky pre výkon svojej činnosti?
 6. Aká je sociálna komunikácia na pracovisku?  Prejavujú sa nedostatky na úrovni komunikácie? Funguje horizontálna a vertikálna komunikácia?  Aká je vzájomná informovanosť pracovníkov? Prebiehajú na pracovisku skupinové rozhovory o tom, čo všetkých trápi?
 7. Sú na vás kladené nadmerné a nezmyselné požiadavky?
 8. Aké sú organizačné podmienky na pracovisku?

Meranie psycho-fyziologického stresu - test HRV

1. Systém DiANS PF8

Test HRV

Graf č. 1 - Spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie HRV.

2. Opakovaná spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie po eliminácii stresu – fyzický mechanizmus deaktivujúci stres.

Eliminácia stresu

Graf č. 2 - Spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie HRV po eliminácii stresu.

Stres je našou prirodzenou výbavou. Jeho hlavnou úlohou je ochrániť nás pred akýmkoľvek nebezpečenstvom. Preto je vždy v pohotovosti a schopný okamžite zasiahnuť svojimi obrannými mechanizmami. Aby nedochádzalo nadmerne a často k aktivizácii stresu, je dôležité spoznať jeho mechanizmy fungovania, ale najmä príčiny, ktoré ho vyvolajú do akcie.

Miera stresu je u každého iná. Najčastejšie je prepojená s osobnými skúsenosťami, typom osobnosti a s náchylnosťou reagovať stresovo. Poznáme dva základné typy osobností vo vzťahu k stresovej reakcii:

 1. Typ A je charakteristický súťaživosťou, agresivitou, stanovovaním si vysokých cieľov, zaneprázdnenosťou, netrpezlivosťou, sklonom k autokracii.
 2. Typ B charakterizuje vyrovnanosť, schopnosť videnia v širšom horizonte pri posudzovaní vecí a súvislostí, zmysel pre humor, záujem o iných ľudí.

Hlavne extrémna forma perfekcionizmu vytvára predpoklady pre negatívne pôsobenie stresu.

Ako zvládať stres?

Absolvovaním kurzu sa v prvom rade v našom programe dozviete na základe testu HRV presne a objektívne mieru vášho stresu na úrovni psychiky i  fyziológie tela. V druhom rade si osvojíte aplikáciou AVS technológie relaxačný návyk, ktorým budete môcť stresu predchádzať. V treťom rade sa naučíte techniky, ktorými dokážete odstraňovať svoje špecifické spúšťače stresu, príčiny vzniku stresu. V štvrtom rade sa naučíte rôzne postupy ako zvládať stres.

 

Rámcový obsah kurzu:

 • Stres, os HPA, druhy stresu, GAS – všeobecný adaptačný syndróm.
 • Čo aktivuje stres, druhy stresorov.
 • Príznaky stresu: fyziologické, psychologické - emocionálne, príznaky stresu v správaní a konaní.
 • Analýza osobnej situácie. Osobnostné vlastnosti a ohrozenie stresom. Faktory ohrozujúce sebaúctu a vznik stresu.
Antistresový program pre každého:
 • Zvládanie stresu a možnosti riešenia distresových situácií. Stratégie zvládania stresu. Vhodné a nevhodné prístupy v boji so stresom.
 • Hlbšie prístupy ku zvládaniu stresu. Sebareflexia. Sebaovládanie.
 • Zmysluplnosť života ako zdroj sily na zvládanie stresu.
 • Meranie psychofyziologického stresu, test HRV, spektrálna analýza stresového stavu. 10 krokov ku zdraviu.
Ako zvládať negatívne emócie a pracovať s presvedčeniami.
 • Stres na pracovisku. Stresory v práci. Pracovné podmienky. Časová záťaž a termínované úlohy. Mimoriadna zodpovednosť. Konfliktné role a neistota. Rozvoj profesijnej kariéry. Zmeny na pracovisku. Interpersonálne vzťahy.
Konflikt medzi prácou a ostatnými rolami.
 • Prevencia a zvládanie stresu. Zásady psychohygieny. Nácvik techník na odstránenie stresového stavu.
 • Syndróm vyhorenia. Charakteristika, príznaky a príčiny vzniku syndrómu vyhorenia.
Oblasti najčastejšieho výskytu syndrómu vyhorenia a okolnosti jeho vzniku.
 • Vplyv prostredia, pracovných podmienok a organizácie práce na syndróm vyhorenia. Odlíšenie syndrómu vyhorenia od iných negatívnych psychických stavov. Fázy procesu psychického vyhárania.
 • Predchádzanie a zvládanie psychického vyhorenia.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Stres manažment”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *