Opatrovateľský kurz

Od roku 2009 sme vyškolili stovky spokojných klientov. Pridajte sa k nim.

Profesionálna príprava:

1. Terória

Teoretická príprava s podrobnými študijnými materiálmi.

2. Prax

Praktický nácvik, prevedenie teórie do praxe v zariadení podľa vlastného výberu.

(1 recenzia zákazníka)
 • Povinné polia sú označené *


Adresy miest výučby

Adresy pre jednotlivé lokality nájdete v kontaktoch *
* V prípade zmeny vás budeme informovať

Opatrovateľský kurz

Rekvalifikačný vzdelávací program, na základe ktorého môžete získať nové zamestnanie doma aj v zahraničí.

Pre získanie práce opatrovateľa je na Slovensku nevyhnutnosťou absolvovať akreditovaný kurz. Rovnaké podmienky platia napr. aj v Rakúsku a Švajčiarsku. Ak sa chcete dostať na túto pracovnú pozíciu v Nemecku, opatrovateľský kurz je preferovaný.

Vzdelávanie vykonávame na základe udelenej akreditácie od roku 2009 Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý upravuje Zákon NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Akreditovaný kurz spĺňa všetky požiadavky pre prácu opatrovateľky na Slovensku i v zahraničí. Certifikát o absolvovaní kurzu je platný vo všetkých krajinách EÚ a je v plnej miere akceptovaný. Keďže spolupracujeme s agentúrami na sprostredkovanie zamestnania, vieme vám prácu sprostredkovať najmä v Rakúsku a Nemecku.

Kurz prístupný pre všetkých z vás, ktorí si chcete zvýšiť kvalifikáciu a rozhodli ste sa pre túto prácu a môžete sa uplatniť ako opatrovateľka:

 • pre mestá či obce,
 • v zariadeniach sociálnych služieb,
 • v rodine pre svojich blízkych,
 • SZČO,
 • v zahraničí.

Kurz opatrovania - priebeh školenia

Organizujeme kurzy na celom území Slovenska. Ponúkame vám dlhoročnú kvalitu. Postarajú sa o vás kvalifikovaní odborníci vo všetkých oblastiach prednášaných tém. Naši lektori majú bohaté skúsenosti a prax, sú empatickí a pristupujú individuálne ku každému z vás.

Počas kurzu získate všetky potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré využijete počas praxe v zariadeniach sociálnych služieb i v práci. Študijné materiály sú samozrejmou súčasťou kurzu.

Učebný plán vzdelávacieho programu s celkovým počtom hodín 232 podľa udelenej akreditácie, pozostáva zo štyroch častí:

 • Teoretickej časti
 • Praktickej časti
 • Prax
 • Záverečná skúška

Praktická časť je neodmysliteľnou súčasťou kurzu a vykonáva sa v zariadeniach sociálnych služieb v trvaní 80 hodín/10 dní.

Osvedčila sa nám spolupráca s mnohými zariadeniami po celom Slovensku. Aj preto si naši účastníci majú možnosť vybrať zariadenie, v ktorom chcú praxovať. Či už v blízkosti svojho bydliska, alebo v mieste konania kurzu.

Kurz končí záverečnou skúškou a úspešný absolvent získa osvedčenie v slovenskom jazyku (na požiadanie aj v nemeckom, či anglickom jazyku), ktoré má platnosť vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Rámcový obsah kurzu:

 • Etika opatrovania a komunikácia. Asertívne komunikačné zručnosti.
 • Anatómia a fyziológia ľudského tela.
 • Starnutie a jeho špecifiká.
 • Výživa a životospráva.
 • Prevencia, hygiena a epidemiológia.
 • Rehabilitácia, pohybová aktivizácia a zamestnávanie klienta.
 • Prvá pomoc. Opatrovateľské techniky.
 • Starostlivosť o detského klienta a opatrovanie pri systémových ochoreniach.
 • Záver

Po ukončení kurzu absolvent ovláda celú problematiku starostlivosti. Dokáže aktívne, samostatne a tvorivo využívať nadobudnuté odborné vedomosti a zručnosti.

Pristupuje ku klientom taktne a rozvážne. Pracuje v súlade so zásadami etiky, morálky. Využíva poznatky z psychológie vo vzťahu k zdravotne postihnutým osobám, klientom sociálneho zariadenia. Vie pohotovo poskytnúť prvú pomoc, privolať lekára.

Práca opatrovateľa je poslaním. Ten, kto poslaniu pomáhať ľuďom podľahne, nájde zmysluplnosť svojej činnosti v každom úkone, ktorý pre potreby druhých vykonáva. Vďačnosť starkých, ktorou je tento prístup odmeňovaný často nemá hraníc, a je tým najväčším darom, ktorý si ľudia vedia odovzdať.

Kvalitný opatrovateľ je empatický a vyžaruje z neho dôvera. Neraz sa stáva dôverníkom a najbližším v tých najintímnejších okamihoch života.

Opatrovateľský kurz cez úrad práce

Rekvalifikáciu získate u nás za výhodnú cenu, na splátky alebo zdarma. Ak ste v evidencii úradu práce, môžete požiadať o kurz opatrovania cez úrad práce, ktorý vám kurz po schválení preplatí v plnej cene.

Ak potrebujete splátkový systém je možný bez navýšenia celkovej ceny.

1 recenzia k Opatrovateľský kurz

 1. Dana

  Kurz bol poskytnutý na vysokej odbornej úrovni s vynikajúcimi lektormi.

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *