ECDL Testy

ECDL moduly tvoria ECDL testy. Viac o certifikácii ECDL | ICDL. U nás si môžete spraviť všetky testy na moduly Base a Standard.

Akreditovaný softvér:

MS Windows Logo

1. OS Windows 10

MS Office Logo

2. Office 2016

    • Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica

Prihlásenie cez telefón

+421 904 351 783
+421 905 639 570

Stabilné testovacie centrum

Kuzmányho 905/5, 017 01 Považská Bystrica

p

Mobilné testovacie centrum

Testovanie aj vo vašich priestoroch

ECDL Testy

Modul 2 - Základy práce s počítačom

ECDL Windows 10ECDL Windows

ECDL Windows predstavuje praktický a teoretický modul určený pre širokú verejnosť s náročnosťou primeranou pre svet práce. Vymedzuje základné pojmy a zručnosti z oblasti informačno-komunikačných technológii, používanie príslušných zariadení, vytváranie a správa súborov, siete a dátovú bezpečnosť.

Kategórie:
Počítače a zariadenia. Pracovná plocha, ikony, nastavenia. Výstupy. Správa súborov. Siete. Bezpečnosť a ochrana zdravia.

Oblasť vedomostí:
IKT. Hardvér. Softvér a licencie. Pracovná plocha a ikony. Práca s oknami. Nástroje a nastavenia. Práca s textom. Tlač. Základy práce so súbormi a priečinkami. Usporiadanie súborov a priečinkov. Uchovávanie a kompresia údajov. Základne pojmy počítačových sietí. Prístup do siete. Ochrana údajov a zariadení. Škodlivý softvér. Ochrana zdravia a životného prostredia pri IT.

Sylabus spolu s komentármi nájdete tu.

Modul 3 - Spracovanie textu

ECDL Word

ECDL Word je zameraný na používanie textového editora k tvorbe a úprave textových dokumentov pre každodennú potrebu. Modul určuje základné pojmy a zručnosti, ktoré uchádzač testov musí ovládať, aby bol schopný využívať aplikáciu na spracovanie textu pre každodennú potrebu.

Kategórie:
Používanie aplikácie. Tvorba dokumentu. Formátovanie. Objekty. Hromadná korešpondencia. Príprava výstupov.

Súbor zručností:
Práca s dokumentmi. Zvyšovanie produktivity. Vkladanie textu. Označovanie, upravovanie dokumentov. Text. Odseky. Štýly. Vytváranie tabuľky. Formátovanie tabuľky. Grafické objekty. Príprava hromadnej korešpondencie. Výstupy hromadnej korešpondencie. Nastavenia. Kontrola a tlač.

Sylabus nájdete tu.

Modul 4 - Tabuľkový kalkulátor

ECDL Excel

ECDL Excel je zameraný na zvládnutie práce s výpočtovými tabuľkami a na využívanie takýchto tabuliek v každodennej praxi. Uchádzač musí ovládať a chápať princípy práce aby vedel pomocou výpočtových tabuliek vytvárať požadované pracovné výstupy.

Kategórie:
Používanie aplikácie. Bunky. Práca s pracovnými hárkami. Vzorce a funkcie. Formátovanie. Grafy. Príprava výstupov.

Súbor zručností:
Práca s tabuľkovým kalkulátorom. Zvyšovanie produktivity. Vkladanie, vyberanie (označovanie). Upravovanie, usporiadanie. Kopírovanie, presúvanie, mazanie. Riadky a stĺpce. Pracovné hárky. Aritmetické vzorce. Funkcie. Čísla / dátumy. Obsah. Zarovnávanie, efekty orámovania. Vytváranie grafov. Upravovanie grafov. Nastavenia. Kontrola a tlač.

Sylabus nájdete tu.

Modul 5 - Používanie databáz

ECDL Access

ECDL Access znamená porozumenie základným princípom relačných databáz a ich efektívne využívanie pomocou bežného softvéru na prácu s databázou. Jedná sa o praktický modul. Uchádzač musí preukázať svoju spôsobilosť využívania aplikácie na prácu s databázou.

Kategórie:
Databázová filozofia. Používanie aplikácie. Tabuľky. Získavanie informácii. Formuláre. Výstupy.

Súbor zručností:
Základné pojmy. Organizácia (štruktúra databázy). Vzťahy v databázach. Práca s databázou. Základné operácie. Záznamy tabuliek. Návrhy tabuliek. Vzťahy tabuliek. Základné operácie. Dotazy. Používanie formulárov. Tlačové zostavy, export dát. Tlač.

Sylabus nájdete tu.

Modul 6 - Prezentácia

ECDL PowerPoint

ECDL Powerpoint je praktický modul, vhodný pre všetkých, ktorí už majú skúsenosti s prácou s počítačom. Zameraný na vytváranie prezentácii a ovládanie bežných aplikácii na tvorbu prezentácii.

Kategórie:
Používanie aplikácie. Vytváranie prezentácie. Text. Grafy. Grafické objekty. Príprava výstupov.

Súbor zručností:
Práca s prezentáciami. Zvyšovanie produktivity. Zobrazenia prezentácii. Snímky. Predloha pre snímku. Práca s textom. Formátovanie. Tabuľky. Používanie grafov. Organizačné diagramy. Vkladanie, upravovanie grafických objektov. Kreslenie. Príprava výstupov. Kontrola a samotná prezentácia.

Sylabus nájdete tu.

Modul 7 - Základy práce online

ECDL Outlook

Práca s internetom, pracovná komunikácia, elektronická pošta, minimálne zásady bezpečnosti sú všetko oblasti, ktoré sa hodia do pracovného i osobného života. Jedná sa o teoretický i praktický modul, ktorý obsahuje podstatné pojmy a zručnosti, ktoré sa týkajú webových stránok, efektívneho vyhľadávania informácií a komunikácie - ECDL Outlook.

Kategórie:
Pojmy z oblasti prezerania webu. Prezeranie webových stránok. Informácie z webových stránok. Základné pojmy z komunikácie. Používanie elektronickej pošty (e-mailu).

Oblasť vedomostí:
Kľúčové pojmy. Bezpečnosť a ochrana. Používanie webového prehliadača. Nástroje a nastavenia webového prehliadača. Záložky / Obľúbené položky webového prehliadača. Výstupy z webu. Vyhľadávanie na webe. Kritické hodnotenie. Autorské práva (copyright). Virtuálne (online) komunity. Komunikačné nástroje. Elektronické správy – základné pojmy. Odosielanie elektronickej správy (e-mailu). Prijímanie elektronickej správy (e-mailu). Nástroje a nastavenia. Organizovanie elektronických správ. Používanie kalendárov.

Sylabus spolu s komentármi nájdete tu.

Modul 12 - Bezpečnosť pri práci s IKT

Internetové bezpečnosť

ECDL IKT v každodennom živote a využívanie zodpovedajúcich techník a aplikácii na udržiavanie bezpečného pripojenia do počítačovej siete. Spoľahlivé a bezpečné využívanie internetu a zodpovedajúce spracovanie údajov a informácií sú potrebné znalosti na úspešné zvládnutie modulu, s ktorými sme bežné konfrontovaní pri využívaní IKT.

Kategórie:
Pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti. Škodlivý softvér (malware). Bezpečnosť počítačových sietí. Bezpečná práca s webom. Komunikácia. Bezpečná správa údajov.

Oblasť vedomostí:
Ohrozenie údajov. Hodnota informácie. Osobná bezpečnosť. Bezpečnosť súborov Definície a funkcie malwaru. Typy malwaru. Ochrana pred malwarom. Počítačové siete. Pripájanie sa k sieti. Bezpečnosť bezdrôtovej siete. Riadenie prístupu k sieti. Prezeranie webových stránok. Sociálne siete. Elektronická pošta (e-mail). Komunikácia v sieti v reálnom čase (Instant Messaging). Bezpečnosť a zálohovanie údajov. Bezpečná likvidácia údajov.

Sylabus nájdete tu.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “ECDL Testy”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *