Počítačový kurz

Komplexné školenie zamerané na jednotlivé programy balíka Office – Word, Excel, Outlook, PowerPoint a internetovú bezpečnosť.

Možné testovanie po školení:

1. Kurz

Vybrané školenie

h

2. ECDL certifikát

V prípade záujmu otestovanie nadobudnutých vedomostí

(2 recenzie zákazníkov)
 • Povinné polia sú označené *


  • Celkovo 4 týždne dennej intenzívnej výučby.

Adresy miest výučby

Adresy pre jednotlivé lokality nájdete v kontaktoch *
* V prípade zmeny vás budeme informovať

Počítačový kurz

Počítačový kurz je určený pre všetkých, ktorí sa necítia pri práci s počítačom ako „doma“. Potrebujú si doplniť niektoré vedomosti a zručnosti, prípadne si niektoré potrebujú tak trocha „oprášiť“. Ak si urobíte prieskum, v ktorom zisťujete, aké požiadavky má zamestnávateľ na prácu s počítačom, zistíte nasledovné: Práca s počítačom, Internet, MS Word, MS Excel a MS Outlook.

Čo vám počítačový kurz prinesie?

Sebavedomie a istotu pri ovládaní počítača. Schopnosť riešiť bežné pracovné úlohy s využitím počítača. Väčšie možnosti pri hľadaní práce. Zdokonalenie počítačových znalostí. Schopnosť riešiť zložité pracovné úlohy s využitím počítača. Efektívne využitie času stráveného pri počítači. Lepšie uplatnenie na trhu práce. Zvýšenie možnosti zamestnať sa. PC kurz predstavuje komplexný balík najpoužívanejších programov, s ktorými sa v pracovnej i osobnej oblasti stretnete.

Pod vedením skúsených lektorov sa naučíte / zopakujete*:

*Lektori vám prispôsobia jednotlivé témy "na mieru", aby ste sa naučili práve to, čo potrebujete.

Práca s počítačom

ECDL Windows 10

Pokiaľ chcete s počítačom správne pracovať je potrebné ovládať aspoň určité techniky pre prácu s operačným systémom (OS).

 • Vizuálna úprava OS
 • Jazykové nastavenia OS, dátum a čas, zisťovanie základných systémových informácií
 • Tvorba ikon a ich zástupcov
 • Práca s oknami, klávesové skratky
 • Práca so zložkami, súbormi a celou adresárovou štruktúrou
 • Rozpoznávanie najpoužívanejších typov súborov
 • Kompresia a dekompresia súborov
 • Dočasné súbory, čistenie disku
 • Správna inštalácia a odinštalácia programov
 • Správny postup pri nereagujúcich programoch, prípadne celého OS

MS Word

ECDL Word

Ak sa niekoho spýtate, či vie pracovať s textovým editorom odpoveď bude áno. Budú však rovnako odpovedať, ak sa ich spýtate, či poznajú správne techniky používania textového editora? Používate pravidlá písania a úpravy písomností podľa normy (STN 01 6910)?

 • Prevod textov do iných formátov, napr.: PDF, RTF, ODT
 • Ukladanie a zdieľanie dokumentov
 • Tabulátory, ohraničenia, odrážky a číslovanie
 • Správne techniky používania odstavcov a rozloženia textu
 • Používanie špeciálnych symbolov, času a dátumu
 • Netlačiteľné znaky a ich správne využívanie
 • Vyhľadávanie, nahradzovanie textov v rôznych tvaroch a ich mazanie
 • Formátovanie textov a odstavcov
 • Zalamovanie strán, číslovanie
 • Hlavičky a päty
 • Celkový vzhľad dokumentov, okraje, tlačové predvoľby

Podrobný obsah nájdete na stránke kurz Word.

MS Excel

ECDL Excel

Tabuľkový kalkulátor sa v súčasnosti používa v oveľa väčšom rozsahu na pracoviskách. Je to vhodný pomocník na spracovanie firemných dát v rôznych oblastiach: evidenčné úlohy, plánovanie, obchod, účtovníctvo, modelové situácie, štatistické spracovanie dát a ďalšie. Program nemôže v kompletných PC kurzoch chýbať.

 • Ukladanie tabuliek v rozličných formátoch, napr.: PDF, CSV, ODS
 • Základné operácie s bunkami a správny zápis ich formátov
 • Práca s hárkami
 • Vyhľadať a nahradiť
 • Formátovanie buniek i celých tabuliek
 • Excel funkcie a vzorce a ich správne využívanie, argumenty, relatívne a absolútne odkazovanie
 • Chybové  hlásenia a prečo k nim dochádza
 • Kontingenčné tabuľky
 • Tvorba grafov a ich úprava
 • Hlavička a päta
 • Celkový vzhľad tabuliek, tlač

Podrobný obsah nájdete na stránke kurzu Excel.

MS PowerPoint

ECDL PowerPoint

Tvorbu a úpravu prezentácií môžete využiť pri práci na letákoch, reklamných plagátoch, v inzercii, alebo v písomných publikáciách. Grafika má veľký význam pri tvorbe obsahu na sociálnych sieťach alebo pri prezentáciách produktov,  výsledkov projektov, na školeniach a pod.

 • Ukladanie prezentácií v rôznych formátoch: automaticky spustiteľné prezentácie, obrázky a videá
 • Režimy zobrazenia, automatický výber formátov u jednotlivých snímok a ich modifikácia
 • Úprava textov spolu s grafickými úpravami
 • Pridávanie a úprava grafických objektov a obrázkov, tvorba vlastných Clip artov
 • Vkladanie zvuku a videa
 • Tvorba diagramov a organizačných diagramov
 • Práca so snímkami
 • Pravopis a jeho kontrola
 • Grafické efekty a animácie
 • Časovanie, poznámky a tlač

Podrobnejší obsah nájdete na stránke kurz PowerPoint.

MS Outlook a internetová bezpečnosť

ECDL OutlookInternetové bezpečnosť

V PC kurze je neodmysliteľnou súčasťou aj práca s internetom a poštovým klientom. Práca s e-mailom, nastavenie konta. Tímový e-mail. Plánovanie činností a schôdzok. Sledovanie plnenia úloh. Internet poskytuje veľké množstvo služieb od posielania pošty, k vyhľadávaniu informácií, k diskusiám a ešte oveľa viac.

 • Nastavenia prehliadača
 • Pridávanie a odoberanie rozšírení
 • Práca s kartami, adresný riadok
 • Správa histórie, cookies, captcha
 • Tlač / ukladanie webových stránok
 • Certifikáty
 • Elektronický podpis a šifrovanie, portál slovensko.sk
 • Techniky bezpečného nakupovania cez internet doma i v zahraničí
 • Pokročilé internetové vyhľadávanie
 • Poštová netiketa, SPAM
 • Ochrana pred Phishing
 • Nastavenia MS Outlook
 • Práca s priečinkami a súbormi
 • Elektronická pošta (e-mail), koncepty, prílohy, gramatika a podpis
 • Triedenie elektronickej pošty, príznaky a spracovanie príloh
 • Automatické odpovede
 • Správa kontaktov
 • Správa kalendárov i zdieľaných kalendárov
 • Plánovanie činností a schôdzok, sledovanie plnenia úloh
 • Firewall a jeho nastavenia, ochrana pred malwarom

Počítačový kurz je nabitý praktickými informáciami, zrozumiteľný, určený všetkým, ktorí našli vo vyššie uvedených bodoch miesto pre štúdium. Počítač je v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou života. Poskytuje priestor pre vykonávanie nespočetného množstva aktivít. Je to dobrý pomocník, ak ho viete ovládať.

Kedysi bola elektronika a počítače doménou úzkej skupiny nadšencov tzv. geekov, ale to už dávno neplatí. Dnes sa naopak môže ľahko stať, že "outsiderom" bude ten, kto má problémy s používaním IT. Koniec koncov je súčasný život plný elektroniky a elektronických prístrojov, a kto dnes nevie pracovať s počítačom, nemá to ľahké nikde, ale najmä má značne obmedzené možnosti pracovného uplatnenia.

Adaptujte sa ľahšie na nové požiadavky zamestnávateľa, zmenu profesie. Upevnite si vedomosti potrebné pre prácu s PC. Zvýšte si sebadôveru s PC. Získajte osobné uspokojenie z efektívneho a zmysluplného využívania IT.

Po absolvovaní kurzu je možné získať ECDL certifikát pre moduly:
 • M2 – Základy práce s počítačom
 • M3 – Spracovanie textu
 • M4 – Tabuľkový kalkulátor
 • M7 – Základy práce on-line
 • M6 – Prezentácia
 • M12 – Bezpečnosť pri využívaní IKT

Viac informácii o ECDL | ICDL nájdete tu.

2 recenzie k Počítačový kurz

 1. Pavel

  Veľmi profesionálne vedenie kurzu PC ,ktorý prekročil moje očakávanie Ďakujem . S pozdravom Pavel.

 2. Mirka

  Som veľmi spokojná s vedením kurzu PC , s prístupom celého tímu AVSNT,s.r.o. a samozrejme lektora,ďakujem,Mirka

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *