Kurz Word

Word základy i pokročilé spracovanie textu. Školenie Word môžete ukončiť testovaním. Absolvujte test ECDL a získajte medzinárodne uznávaný ECDL certifikát, “vodičák” na MS Word.

Možné testovanie po školení:

1. Kurz

Vybrané školenie

h

2. ECDL certifikát

V prípade záujmu otestovanie nadobudnutých vedomostí

Prihlásenie cez telefón

Iba v pracovnom čase
+421 904 351 783

Adresy miest výučby

Adresy pre jednotlivé lokality nájdete v kontaktoch *
* V prípade zmeny vás budeme informovať

Kurz Word - spracovanie textu

Naučíte sa ovládať aplikáciu na spracovanie textu a tvoriť dokumenty podľa svojich predstáv. Kurz Word je vhodný tiež na osvojenie si formátovania a úpravu dokumentov. Keďže v súčasnosti je zdieľaná úprava dokumentov nevyhnutná viac ako kedykoľvek predtým, dokážete zdieľať a upravovať dokumenty aj na diaľku.

Dôraz je kladený aj na podporu vašich schopností a zručností vo vzťahu k zlepšovaniu vzhľadu dokumentov, prostredníctvom obrázkov, Clip art alebo k vytváraniu vlastných grafických prvkov. Osvojíte si tiež postupy týkajúce sa výstupov. Ako správne pripraviť nastavenia pre záverečnú tlač, ako overiť správnosť podpisov.

Po MS Word kurze si môžete otestovať nadobudnuté vedomosti a získať medzinárodný certifikát ECDL | ICDL - International Certification of Digital Literacy. Jednoducho "vodičák" na MS Word.

Školenie Word v rôznych úrovniach:

MS Word základy

Školenie Word je určené pre všetkých, ktorí si potrebujú osvojiť základné pojmy a zručnosti. Je užitočné pre tých, ktorí s programom pracovali len veľmi zriedkavo, ale aj pre tých užívateľov, ktorí sa z rôznych dôvodov naučili program používať spolu s nesprávnymi technikami.

Word kurz základy - naučíte sa:

Využívať programové aplikácie:

 • Vytvárať čisté dokumenty, ale aj dokumenty na základe preddefinovaných šablón
 • Ukladať dokumenty na vhodné miesta či už lokálne, alebo online
 • Ukladanie dokumentov v rozličných formátoch typu: pdf, odt a pod.
 • Spravovať základné nastavenia
 • Používať pomocníka
 • Meniť režimy zobrazenia
 • Pracovať s panelom nástrojov (Ribbon) a upravovať ho podľa svojich potrieb
 • Nástroj "Go to"

Pracovať s dokumentami:

 • Vkladanie a úprava textov
 • Používanie špeciálnych znakov
 • Práca s netlačiteľnými formátovacími znakmi
 • Vyhľadávanie a nahradzovanie textov

Osvojíte si formátovanie:

 • Nastavovať formátovanie textov
 • Rozdeľovanie slov
 • Používanie hyperlinkov
 • Mäkké zalomenie riadku
 • Používať techniky správneho zarovnávania textov
 • Nastavovať, odstraňovať a používať zarážky tabulátorov
 • Používať techniky správneho riadkovania
 • Používať odrážky
 • Aplikovať existujúce štýly na vybrané texty

Dokážete pracovať s objektami:

 • Tvorba a úprava tabuliek
 • Formátovanie tabuliek
 • Grafické objekty: vkladanie a úprava grafických objektov

Poradíte si s hromadnou korešpondenciou:

 • Príprava hlavného dokumentu
 • Tvorba a úprava distribučného zoznamu
 • Dátové polia
 • Spájanie distribučného zoznamu s dokumentom
 • Tlač spojených súborov hromadnej korešpondencie

Zvládnete nastavenia:

 • Meniť orientáciu dokumentu
 • Meniť veľkosť papiera
 • Úprava okrajov
 • Používať správne techniky správneho vkladania nových strán a ich zlomov
 • Pridávať a upravovať hlavičky a päty

Získate istotu pri kontrole a tlači:

 • Kontrola pravopisu, ignorovanie špecifických slov a slovných spojení
 • Tlač dokumentu spolu s nastavením parametrov

MS Word pokročilý

Ak ste skúsenými užívateľmi MS Word a máte vyššie uvedené body v malíčku, ale chcete sa ovládať pokročilé formy formátovania, pracovať s legendami, indexáciou a zvyšovať tak svoju produktivitu prostredníctvom ďalších techník je pre vás vhodný pokročilý kurz Word.

Na kurze spracovanie textu pre pokročilých sa naučíte:

Pokročilé formátovanie:

 • Aplikovať možnosti obtekania pri grafických objektoch a tabuľkách
 • Hľadať a nahradiť na úrovni: formátov, typov písma, formátov odsekov, značiek odsekov a zlomov strán
 • Uplatňovať riadkovanie v rámci odsekov
 • Aplikovať a odstraňovať možnosti stránkovania pre odseky
 • Pridávať a upravovať číslovanie vo viacúrovňových zoznamoch
 • Vytvárať, modifikovať a aktualizovať: štýly znakov, štýly odsekov
 • Pokročilá práca so stĺpcami

Pokročilé formátovanie tabuliek:

 • Aplikovať automatický formát tabuľky
 • Úprava okrajov buniek, zarovnávanie textov, smer textov
 • Automatické opakovanie riadkov s nadpismi na začiatku každej strany
 • Povoliť / Zakázať rozdelenie riadku tabuľky medzi strany
 • Zoraďovanie údajov podľa jedného, alebo viacerých stĺpcov súčasne
 • Konvertovať text s oddeľovačmi na tabuľku
 • Konvertovať tabuľku na text s oddeľovačmi

Odkazovanie:

Legendy, poznámky pod čiarou, koncové poznámky

 • Legendy u grafických objektov
 • Pridávanie a odstraňovanie označenia položiek popisu
 • Zmena formátu číslovania položiek popisu
 • Vkladanie a úprava poznámok pod čiarou a koncové poznámky
 • Konvertovať poznámky pod čiarou na koncové poznámky a naopak
 • Vytvárať, aktualizovať register na základe označených položiek registra
 • Označiť a vymazať položky registra: hlavné a vedľajšie položky
 • Pridávanie a výmaz záložiek

Pokročilé zvyšovanie produktivity práce:

 • Používanie polí a vkladanie a odoberanie polí typu: autor, file name, path, file size, fill-in, input

Formuláre a šablóny:

 • Tvorba a úprava formulárov s využívaním dostupných možností pre pole formulára: textové pole, začiarkavacie políčko, rozbaľovacia ponuka
 • Pridávanie pomocných textov
 • Zabezpečenie a odstraňovanie zabezpečenia u formulárov
 • Modifikácia šablón

Hromadná korešpondencia:

 • Vkladanie polí: ask, if, then, else
 • Zlučovanie dokumentov s využitím daných zlučovacích kritérií

Automatizácia:

 • Automatické formátovanie textu
 • Automatické opravy v textoch
 • Automatické položky v textoch
 • Zaznamenať jednoduché makrá: zmena nastavenia strany, vloženie tabuľky s opakujúcim sa nadpisom, vloženie polí do hlavičky a päty
 • Spúšťanie makier
 • Priradiť makro k vlastnému tlačidlu na paneli s nástrojmi

Spolupráca pri úpravách:

 • Sledovanie zmien s využitím určenia spôsobu ich zobrazenia
 • Prijímať, odmietať zmeny v dokumentoch
 • Porovnávať a zlučovať dokumenty
 • Tvorba nadradených dokumentov prostredníctvom vytvorenia vnorených dokumentov z nadpisov
 • Používať možnosti prehľadu navigácie v text ako: povýšiť, degradovať, rozbaliť, zbaliť, posunúť nahor, posunúť nadol
 • Zabezpečovanie dokumentov prostredníctvom hesiel
 • Zabezpečovanie dokumentov s určitými povoleniami: sledovanie zmien, sledovanie komentárov

Výstupy:

 • Sekcie
 • Vzhľad dokumentov
 • Vodotlač

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Kurz Word”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *