Kurz PowerPoint

PowerPoint základy i pokročilá práca s prezentáciou. Školenie PowerPoint môžete ukončiť s testovaním a získať “vodičák na prezentácie” – medzinárodný certifikát.

Možné testovanie po školení:

1. Kurz

Vybrané školenie

h

2. ECDL certifikát

V prípade záujmu otestovanie nadobudnutých vedomostí

Prihlásenie cez telefón

Iba v pracovnom čase
+421 904 351 783

Adresy miest výučby

Adresy pre jednotlivé lokality nájdete v kontaktoch *
* V prípade zmeny vás budeme informovať

Kurz PowerPoint

MS PowerPoint je silný nástroj na tvorbu prezentácií. K tomu, aby ste vytvorili kvalitnú prezentáciu však nestačí iba znalosť pracovných postupov v konkrétnych prezentačných programoch, či už Office od Microsoftu, OpenOffice od Apache, alebo LibreOffice. Je potrebné taktiež využiť cit a skúsenosti z oblasti estetiky, počítačovej grafiky i rétoriky.

Príprava kvalitnej prezentácie je vždy veľmi náročná na zhromažďovanie a triedenie potrebných materiálov a myšlienok. Preto je potrebné začať s prípravou s dostatočným časovým predstihom.

Predtým, než sa pustíte do samotnej tvorby prezentácie je vhodné odpovedať na niekoľko dôležitých otázok:

 • Pre koho je prezentácia určená?
 • Čo chceme prezentáciou povedať?
 • Ako docieliť pochopenie prezentácie?
 • Kedy a kde bude prezentácia predvádzaná?
 • Aké pomôcky budem mať pri prezentácii k dispozícií?
 • Aký čas bude na prezentáciu vyhradený?

Po kurze sa môžete prihlásiť v našom akreditovanom testovacom centre na testy ECDL a získať medzinárodný certifikát ECDL.

Školenie PowerPoint v rôznych úrovniach:

MS PowerPoint základy

S tvorbou prezentácií úzko súvisí využívanie vstavaných možností programov pre prácu s prezentáciami. Základy sú určené najmä pre tých, ktorí s PowerPointom doteraz nepracovali, alebo len veľmi málo, prípadne si potrebujú obnoviť zabudnuté vedomosti.

Naučíte sa:

Základy práce s prezentačným softvérom:

 • Používanie programu
 • Vytvárať nové prezentácie i prezentácie na základe preddefinovaných šablón
 • Ukladať prezentácie na požadované miesto či už lokálne, alebo online
 • Ukladať prezentáciu v iných formátoch: PDF, GIF, JPEG, ako video a ďalšie
 • Spravovať základné používateľské voľby
 • Pracovať s mierkou zobrazenia
 • Manipulovať s panelom nástrojov (Ribbon)

Vytváranie prezentácii:

 • Využívať rôzne spôsoby zobrazenia prezentácie: normálne, slide sorter, master, notes page, outline, show
 • Poznať odporúčané techniky používania nadpisov
 • Používať rôzne prednastavené rozloženia snímok
 • Využívať dostupné šablóny, nachádzanie nových šablón
 • Meniť pozadie na snímkach
 • Pridávanie snímok s konkrétnym rozložením
 • Poznať odporúčané techniky pri vytváraní jednoliateho návrhu formátu v celej prezentácií
 • Vkladanie grafických objektov do snímok i ich predlôh
 • Ďalšia manipulačné techniky so snímkami

Práca s textom a tabuľkami:

 • Poznať odporúčané techniky pre tvorbu obsahu snímky
 • Vkladanie textov do normálneho zobrazenia i zobrazenia osnovy / prehľadu
 • Vkladanie a upravovanie textu
 • Techniky odsadenia textu, odrážkové a číselné zoznamy
 • Formátovanie textu
 • Tvorba a úprava tabuliek

Grafy a organizačné diagramy:

 • Využívanie grafov v prezentáciách
 • Výber vhodného typ grafu
 • Úprava grafov a ich údajov (databa labels, legenda a pod.)
 • Tvorba a úprava hierarchických organizačných diagramov
 • Zmena hierarchických štruktúr organizačných diagramov

Grafické objekty:

 • Vkladanie, požadovaná úprava a výmaz grafických objektov

Kreslené objekty:

 • Kreslenie grafických objektov: čiary, šípky, obrysové šípky, obdĺžniky, štvorce, kruhy, elipsy, textové polia
 • Vkladanie textov do grafických objektov
 • Úprava kreslených grafických objektov
 • Štýly
 • Zoskupovanie a zmena úrovní u kreslených objektov

Príprava výstupov:

 • Pridávať a odstraňovať zabudovaných efektov pri prechode medzi snímkami
 • Pridávať a odstraňovať prednastavené animačné efekty pre prvky na snímkach
 • Úprava pätičky
 • Automatické číslovanie, vkladanie dátumov

Kontrola a prezentácia:

 • Kontrola pravopisu
 • Tlač prezentácie, podkladov, poznámok, osnovy
 • Spúšťanie od prvej, alebo od určenej snímky
 • Prezentácia

MS PowerPoint pre pokročilých

V prípade, že ste oboznámení s vyššie uvedenými bodmi a ste pripravení na pokročilú prácu s prezentáciami ste na správnom mieste.

Naučíte sa:

Plánovanie prezentácie:

 • Chápať ako sa demografické zloženie publika odráža na plánovaní prezentácie
 • Rozumieť vplyvom miesta konania prezentácie (osvetlenie, veľkosť miestnosti, a pod.)
 • Chápať vzťah prezentácie s časovaním
 • Chápať, že grafické objekty a texty podporujú dialóg počas prezentácie a rozumieť čo znamená obmedzenie úrovní detailu grafických objektov a textov
 • Chápať význam zosúladených schém návrhov a primeraného farebného kontrastu
 • Brať do úvahy rôzne možnosti pri navrhovaní prezentácie

Predlohy snímok a šablón:

 • Vkladať nové predlohy nadpisov i celých snímok
 • Upravovať prvky rozloženia predlohy snímok
 • Používať vlastné predlohy snímok pre vybrané snímky
 • Tvorba nových šablón a tém

Grafické objekty:

 • Aplikovať: efekty výplne pozadia, efekt priehľadnosti, 3D efekt
 • Pokročilé formátovanie obrázkov a obrázkových objektov
 • Pokročilé zaobchádzanie s grafickými objektmi

Grafy a diagramy:

 • Formátovať: názov grafu, legendu, menovky údajov, menovky osí
 • Meniť typ grafu pre dané rady údajov
 • Formátovať stĺpce, pruhy, zobrazovacie oblasti, plochu grafu za účelom zobrazenia obrazového objektu
 • Meniť mierku osi hodnôt: minimálnu, maximálnu, hlavný interval medzi číslami zakreslenými v grafe
 • Používať diagramy s využitím vstavaných možností, alebo dostupných kresliacich nástrojov
 • Úprava diagramov

Multimédiá:

 • Vkladať videá s automatickým prehrávaním, či prehrávaním na kliknutie
 • Vkladanie zvukov s automatickým prehrávaním, či prehrávaním na kliknutie
 • Vkladať a nastavovať vlastné animácie
 • Aplikovať automatické nastavenia tak, aby sa odrážky zoznamov po animácii rozplynuli na požadovanú farbu
 • Animovať prvky grafu podľa: radov údajov, kategórii, jednotlivých prvkov v rade
 • Animovať požadované časti v grafoch

Linking, embedding, import a export:

 • Vkladať tlačidlo akcie s cieľom navigácie na vybranú snímku, vlastnú prezentáciu, súbor či URL
 • Prepojiť s údajmi na snímke a zobraziť ich ako objekt, ikonu
 • Vkladať obrazové objekty zo súboru s prepojením na súbor
 • Vložiť údaje do snímky a zobraziť ako objekt
 • Zlučovať snímky, celú prezentáciu, prehľad získaný pri spracovaní textu do existujúcej prezentácie

Ovládanie prezentácií:

 • Vytvárať a predvádzať vlastnú slide show
 • Aplikovať a odstraňovať časovanie pri prechode snímok
 • Zapínať a vypínať cyklické opakovanie
 • Meniť nastavenia podľa požiadaviek: manuálny prechod na ďalšiu snímku, časový prechod s animáciami, alebo bez
 • Pridávanie a odstraňovanie poznámok perom počas prezentácie
 • Zobrazovať čiernu / bielu obrazovku počas prezentácie

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Kurz PowerPoint”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *