Excel kurz

Vyberte si buď Excel základy, alebo Excel pre pokročilých. Pochopte podstatu tabuliek, ovládajte Excel funkcie a preukážete schopnosť používať tabuľkový kalkulátor ako celok. Po Excel kurze je možné otestovať naučené vedomosti a získať ECDL certifikát.

Možné testovanie po školení:

1. Kurz

Vybrané školenie

h

2. ECDL certifikát

V prípade záujmu otestovanie nadobudnutých vedomostí

(1 recenzia zákazníka)
  • Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú v krátkom čase naučiť čo najviac.
  • Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú v krátkom čase naučiť čo najviac.

Prihlásenie cez telefón

Iba v pracovnom čase
+421 904 351 783

Adresy miest výučby

Adresy pre jednotlivé lokality nájdete v kontaktoch *
* V prípade zmeny vás budeme informovať

Excel kurz | Excel kurz online

Kurzy tabuľkového kalkulátora sme pre vás pripravili jednoducho a prakticky. V súčasnosti patrí MS Excel medzi najpoužívanejšie programy. Je to najmä preto, že sa používa takmer v každej pracovnej oblasti. Či sa jedná o prácu vo firmách, v školstve, v rôznych organizáciách, v štátnej, verejne správe či vedu. S tabuľkovým kalkulátorom sa môžete uplatniť naozaj kdekoľvek. Je ideálny na tvorbu tabuliek, vytváranie rozličných zoznamov pre skladové hospodárstvo alebo na iné účely, tvorbu cenníkov, faktúr, kalendárov a pod. Tabuľkové kalkulátory sú dnes štandardom pre pracovné uplatnenie. Pre mnohých absolventov našich kurzov sa MS Excel stal osobným pomocníkom a praktickou súčasťou bežného dňa.

MS Excel funkcie

Tabuľkový kalkulátor ponúka široký výber funkcií. V našich kurzoch dbáme na to, aby ste sa s viacerými potrebnými funkciami oboznámili a vedeli ich aplikovať v každodennom živote. V ranných počiatkoch využívania programu boli funkcie prevažne určené pre finančníctvo. V súčasnosti je možné využívať ich v každom odvetví, či už na analýzu dát, kalkulácie i modelovanie. Vo verzii MS Excel 2016 sa nachádza 467 funkcií. Samozrejme, že všetky v bežnej praxi zrejme nevyužijete, ale už len tento počet funkcií jednoznačne naznačuje, aké možnosti MS Excel poskytuje.

Excel školenie v rôznych úrovniach:

MS Excel základy

Absolvujte školenie, ak ste s programom doteraz nepracovali, alebo ste ho používali iba príležitostne. Tento kurz je pre vás vhodným odrazovým mostíkom. Získate zručnosti dôležité pre úspešné zvládnutie práce s tabuľkových kalkulátorom. Precvičíte si správne a efektívne postupy využívania MS Excel. Vytváranie tabuliek a jednoduchých výpočtov sa stane pre vás bežnou záležitosťou. Taktiež všetky údaje si budete vedieť pretransformovať do grafov, ktoré sa naučíte upravovať. Zároveň sa oboznámite s funkciami tlače a so všetkým, čo je potrebné vedieť pre rôzne nastavenia, ktoré s ňou súvisia.

Naučíte sa:

Používať aplikáciu programu:

 • Vytvárať nové zošity bez i za pomoci preddefinovaných šablón
 • Ukladanie na rôznych miestach lokálne i online
 • Ukladanie v rôznych formátoch, napr.: pdf, csv, ods, atď.
 • Nastavenie základných parametrov: používateľské meno, preddefinované priečinky a pod.
 • Využívanie pomocníka
 • Zobrazovať a skrývať panel s nástrojmi a celkovo navigácia v Ribbone
 • Využívanie nástroja "Go to"

Základné operácie s bunkami:

 • Údaje v bunkách, kvantitatívny údaj iba v jednej bunke, opis údajov susediacej bunke
 • Odporúčané techniky pri tvorbe zoznamov
 • Vkladanie a vyberanie údajov
 • Používanie príkazov "Undo" a "Redo"
 • Vyhľadávanie konkrétneho obsahu
 • Usporiadanie oblastí buniek podľa kritérií
 • Automatické vkladanie údajov
 • Presúvanie a výmaz obsahu buniek

Základné operácie s pracovnými hárkami:

 • Výber riadkov a stĺpcov
 • Modifikácia riadkov a stĺpcov
 • Ukotvovanie
 • Správne techniky pomenovávania pracovných hárkov

Excel vzorce a funkcie:

 • Správne techniky pri vytváraní vzorcov
 • Aritmetické operátory (sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie)
 • Rozumieť bežným chybovým hodnotám návratov u vzorcov: #NAME?, #DIV/0!, #REF! a #VALUE!
 • Používanie relatívneho a absolútneho odkazovanie
 • Základné funkcie: sum, average, minimum, maximum, count, counta, round functions
 • Logické funkcie: if
 • Kontingenčné tabuľky: vytváranie a modifikovanie kontingenčných tabuliek (pivot table) a sprievodcu dátami (datapilot). Obnovovanie kontingenčných tabuliek, filtrácia a zoraďovanie v kontingenčných tabuľkách. Automatické a manuálne zoskupovanie údajov.

Formátovanie:

 • Zobrazovanie čísiel v požadovanom tvare
 • Obsahu
 • Zarovnávanie a orámovanie

Grafy:

 • Účel jednotlivých typov grafov a kedy ich použiť
 • Tvorba rozličných typov grafov
 • Zmena grafu
 • Úpravy grafov (legendy, menovky, pozadia, atď.)

Tlačové výstupy:

 • Prispôsobiť nastavenia strany
 • Úprava hlavičky a päty
 • Polia v hlavičke a päte
 • Kontrola a oprava výpočtov
 • Tlač iba vybranej oblasti buniek

Po kurze je možné absolvovať ECDL test, čiže International Certification of Digital Literacy inak aj medzinárodne platný certifikát na preukázanie svojich zručností v tabuľkovom kalkulátore.

MS Excel pre pokročilých

Potrebujete sa zdokonaliť v práci s tabuľkami, výpočtami, databázami, či grafmi? Chcete systematicky a presne využívať možnosti tabuľkového kalkulátora? Samozrejme, že absolvovaním kurzu získate ešte oveľa viac.

Naučíte sa:

Pokročilé funkcie formátovania:

 • automatické formátovanie, podmienené formátovanie, vytváranie a aplikácia vlastných formátov

Pokročilé funkcie a vzorce:

 • Pre dátum a čas: today, now, day, month, year
 • Matematické funkcie: rounddown, roundup, sumif
 • Štatistické funkcie: countif, countblank, rank
 • Textové funkcie: left, right, mid, trim, concatenate
 • Finančné funkcie: fv, pv, pmt
 • Vyhľadávacie funkcie: vlookup, hlookup
 • Databázové funkcie: dsum, dmin, dmax, dcount, daverage
 • Vytvárať funkcie s dvojúrovňovým vnorením
 • Používať 3-D odkaz vo funkcii sum

Pokročilá tvorba grafov:

 • Pridávať vedľajšiu os
 • Meniť typ grafu pre určený rad údajov
 • Meniť mieru osi hodnôt
 • Meniť zobrazovanie na osi hodnôt
 • Formátovanie

Pokročilá analýza:

 • Jednovstupové tabuľky, dvojvstupové tabuľky a tabuľky s viacnásobnými operáciami
 • Zoraďovanie podľa viacerých stĺpcov súčasne
 • Vytvárať vlastné zoznamy a vlastné zoraďovanie
 • Automatická filtrácia
 • Automatické prvky pre tvorbu medzisúčtov
 • Vytvárať pomenované scenáre a súhrnné správy pre scenáre

Overovanie a kontrola:

 • Nastavovať a upravovať overovacie kritériá pre vstup údajov v rozsahu buniek
 • Zadávať vstupné správy a chybové hlásenia
 • Zisťovať bunky predchodcov a nasledovníkov a identifikovať bunky s chýbajúcimi následníkmi
 • Zobraziť iba vzorce namiesto výsledných hodnôt

Zvyšovať produktivitu:

 • Používať operácie pre špeciálne vloženie
 • Automatizácia
 • Zaznamenanie, zapisovanie a spúšťanie makier

Spolupracovať na tvorbe hárku s viacerými:

 • Sledovanie zmien, prijímanie a odmietanie zmien v hárku
 • Porovnávanie a zlučovanie zošitov
 • Zabezpečenie

1 recenzia k Excel kurz

 1. Alena B.

  Vynikajúce školenie. Lektor je odborník, vysvetľovanie prispôsobil našich schopnostiam a ukázal nám ako riešiť úlohy na praktických príkladoch.

Pridať recenziu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *